Z porady v Liptovskej Tepličke

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora uskutočnila 10. a 11. novembra 2016 v Liptovskej Tepličke poradu riaditeľov regionálnych komôr a regionálnych komôr so štatútom.
 
 
GSAA
 
Jedným z hlavných bodov porady bolo školenie zástupcov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Pôdohospodárskej platobnej agentúry k predkladaniu grafických príloh k Jednotnej žiadosti o priame platby – práca v aplikácii geopriestorovej žiadosti o podporu GSAA. Školenie sa stretlo s veľmi veľkým záujmom riaditeľov regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a rovnako aj s veľkým počtom konkrétnych otázok, ktoré riaditelia adresovali školiteľom. Vychádzali pritom z podnetov v ich regiónoch. Poľnohospodári majú aj naďalej veľa nejasností, akým spôsobom pracovať s novým programom, vďaka ktorému budú môcť získať finančné prostriedky prostredníctvom priamych platieb.
 
 
V tomto roku PPA zaevidovala 18 991 podaných žiadostí o priame platby. Ide pritom o nárast o 639 žiadostí v porovnaní s rokom 2015. Podľa údajov z PPA je výmera nahlásenej plochy 1 874 tis. ha (1 881 tis. ha v roku 2015).
 
Zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry uviedli, že sa intenzívne pracuje na tom, aby aplikácia GSAA 100% fungovala. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora iniciovala samostatné špeciálne školenie k systému GSAA, ktorého sa v novembri zúčastnia vybraní riaditelia regionálnych komôr a pracovníci Úradu SPPK. Snahou SPPK totiž je, aby sa k poľnohospodárom – aj vekovo starším, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s prácou na počítači – dostalo čo najviac informácií o tom, ako pracovať s aplikáciou.
 
 
 
Ďalšie témy porady
 
Jarmila Dubravská, riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a zároveň členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru informovala počas porady riaditeľov o aktuálnej činnosti EHSV v poslednom období.
 
 
Riaditelia RPPK a RKŠ získali počas porady informácie aj z legislatívnej oblasti. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ich informovala o novele zákona o odpadoch, o zákone o miestnom poplatku za rozvoj, o vodnom zákone, tvorbe ústavných garancií ochrany poľnohospodárskej pôdy ako národného bohatstva a o zriadení stáleho rozhodcovského súdu.
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila zoznam žiadateľov, ktorí pravdepodobne nemajú splnenú podmienku zaťaženia. Podľa predbežných údajov ide až o 548 žiadateľov pre ANC, 12 žiadateľov pre AEKO a 8 žiadateľov pre EKO.
 

Zoznam subjektov nájdete na http://www.apa.sk/download/10875

 
 
 
Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce