Pozvánka na poradu

Určené:
Predsedom, podpredsedom, riaditeľom RPPK
Predsedom, riaditeľom  RKŠ
 
P O Z V Á N K A
 
Pozývame Vás na poradu
predsedov, podpredsedov, riaditeľov RPPK a RKŠ, ktorá sa uskutoční:
3. marca 2016 (t.j. štvrtok) o 10,00 hod. v  kongresovej sále, na 1. poschodí Agroinštitút  Nitra,  štátny podnik, Akademická č. 4,  949 01 Nitra
 
Program:
 
1. Aktuálna situácia v agropotravinárstve
  • situácia na trhu s mliekom a mäsom
  • návrhy na riešenie platieb v prírodne znevýhodnených oblastiach (ANC)
  • viacnásobné deklarácie, stav a návrhy na riešenia
  • zastúpenie agropotravinárskych výrobkov slovenského pôvodu na pultoch obchodných reťazcov
2.  Závery zo zasadnutia P SPPK
3.  Konferencia ku škodám spôsobených poľovnou zverou a na zveri
4.  Rôzne
  • informácia z rokovaní  s politickými stranami pred voľbami 2016
  • priority SPPK a príprava požiadaviek do Programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020
  • financovanie úradu SPPK bez príspevku MPRV SR , návrh úpravy odvodov a členského na úrad SPPK
5.  Diskusia
6.  Záver
 
      Ing. Milan Semančík v.r.
             predseda SPPK   

 

Svoju účasť (prípadne aj neúčasť) prosím potvrďte na sekretariát úradu SPPK  do 29.2.2016  na tel. čísl.: 02/502 17 102, alebo  e-mail: [email protected]

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce