Hovorme

Hlavnou myšlienkou súťaže je zaujímavým, pútavým a interaktívnym spôsobom naučiť deti základom zdravej výživy. Práve na témy o výžive a správnom fungovaní organizmu budú deti vypracovávať projekty. SPPK totiž dlhodobo tvrdí, že práve oblasť výživy, spotrebiteľských práv je nedostatočne podchytená v rámci učebných osnov. Aj takýmto spôsobom sa preto snažíme, aby sa o tejto oblasti deti dozvedeli počas vyučovania čo najviac a najlepšie hravou formou. Zároveň zaujímavé podnety, ktoré z tejto súťaže získame či už od detí alebo učiteľov, by sme v budúcnosti chceli využiť a pokúsiť sa o ich zakomponovanie v rámci učebných osnov.
 
 
Tento ročník súťaže, ktorá trvá od 12.-16. októbra 2015, má oproti minulým ročníkom niekoľko noviniek. Žiaci nebudú len vytvárať projekty na vybrané témy, ale o jedle budú aj písať a maľovať, čo v minulosti nerobili.
Počas týždňa Hovorme o jedle budú deti súťažiť v troch aktivitách:
 
1. súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle: na každý deň dostanú žiaci jednu stanovenú tému z oblasti potravinovej pyramídy.
Pondelok – Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky – prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy
Utorok – Ovocie a zelenina – prečo potrebujeme 5 porcií denne
Streda – Mlieko a mliečnej výrobky – prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy
Štvrtok – Mäso, ryby, vajcia, strukoviny – ich význam vo výžive
Piatok – cukry a med – prečo sú dôležitou súčasťou výživy
 
Je na uvážení detí a ich učiteľov, akým spôsobom budú témy spracovávať. Či budú variť jedlá z daných potravín, pripravovať divadielka, ručné práce....jednoducho čokoľvek, len musia vo svojej práci zodpovedať na otázku, prečo sú dané potraviny dôležité v našom jedálničku.
 
2. literárna aktivita - esej alebo úvaha na tému Načo sú nám polia, sady
 
3. výtvarná aktivita – Chutné maľovanie - deti kreslia obrázky na témy totožné s témami v prvej aktivite
 
 
Žiaci sa môžu počas týždňa Hovorme o jedle zúčastniť aj odborných exkurzií v SOŠ so zameraním na poľnohospodársku a veterinárnu výučbu. Učitelia môžu počas aktivít prizývať na besedy do škôl aj lekárov či výživových poradcov, ktorí deťom zaujímavo priblížia oblasť zdravej výživy.
 
Každá škola si zvolí, či sa jej žiaci zapoja do všetkých troch aktivít alebo len do niektorej. Odborná komisia bude po skončení súťaže vyhodnocovať súťažné príspevky a aktivitu škôl. V každej kategórii čakajú na deti zaujímavé vecné ceny. Hlavnou cenou je mäso z hydiny na prípravu obedov pre víťaznú školu.
 
 
Do súťaže sa (k 11.10.2015) v rámci 1. súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle zapojilo 289 ZŠ, do 2. aktivity Chutné maľovanie 390 ZŠ a do 3. aktivity – literárnej – sa prihlásilo 207 ZŠ. Vlani sa do projektu Hovorme o jedle zapojilo 224 základných škôl, v ktorých súťažilo 37tisíc žiakov. V roku 2013 (v 1.ročníku) sa zapojilo 154 škôl s celkovým počtom 37691 žiakov.
 
Týždeň Hovorme o jedle prebieha v čase konania Svetového dňa potravín, ktorý každoročne pripadá na 16. október. Jeho myšlienku chceme preniesť aj do súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle.
 
Na projekte spolupracujú okrem SPPK aj viacerí odborní garanti: ŠVPS SR, NPPC - VÚP, ÚVZ SR, MPRV SR a MŠVVaŠ SR.
 
Viac informácií nájdete na www.opotravinach.sk v časti Hovorme o jedle. Tlačový odbor SPPK vám z týždňa Hovorme o jedle pripraví aj fotogalériu, videopríspevok a reportáž. 
 
      Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce