Najkrajší chotár vyhrali PVOD Madunice a Karpatská perla

Jubilejný 15. ročník súťaže o Najkrajší chotár 2015 už pozná svojich víťazov.
 
 
Súťaž Chotár roka organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Členovia komisie počas štyroch týždňov obchádzali chotáre dvanástich poľnohospodárskych fariem v rôznych regiónoch Slovenska. Práve tieto podniky dávajú svojou starostlivosťou na vedomie, že sa o krajinu a pôdu, na ktorej hospodária, starajú naozaj príkladne. Okrem prvovýroby plnia poľnohospodári aj iné aktivity. Napríklad podporujú kultiváciu krajiny, zabraňujú erózii pôdy a napomáhajú udržiavať zdravý ekosystém. Prácou na slovenskom vidieku zvyšujú zamestnanosť v dedinách a zabezpečujú sebestačnosť krajiny. 
 
V odbornej komisii mali svojich zástupcov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Slovenská agentúra životného prostredia z Banskej Bystrice, nitrianska Slovenská poľnohospodárska univerzita, Vidiecky parlament SR a Klub poľnohospodárskych novinárov, ktorý je garantom súťaže. Podľa Petra Lacinu, zástupcu SPPK v hodnotiacej komisii, sa odborníci snažili dostať do hĺbky súťažiacich poľnohospodárskych subjektov, aby objektívne rozhodli o víťazoch. Skúmali, či sú hospodárske dvory upravené, aký je stav techniky a starostlivosť o ňu, aký je stupeň diver-zifikácie výroby a tým zvýšenia konkurencieschopnosti a zníženia rizika podnikania v agrosektore. Zo stránky estetickej bolo dôležité, či sú porasty na poliach bez buriny, dôležité boli aj životné podmienky zvierat aj ako ich prvovýrobcovia ochraňujú pred stresom. Posledným kritériom bolo dobré meno poľnohospodára, nakoľko má vytvorené vzťahy s obcou a inými významnými inštitúciami v regióne a či organizuje aktivity, ktoré neprinášajú ekonomický profit. 
 
Podľa Soni Ludvigovej, podpredsedníčky Klubu poľnohospodárskych novinárov, členovia komisie skonštatovali, že súťažiace farmy myslia na tradície. Odborníci ocenili, že prihlásené podniky nezabudli na svoje poslanie starať sa o krajinu a kultivovať ju, že okolo závlahových struží či stĺpov elektrického vedenia nerástli žiadne kroviny a burina, v letných horúčavách sa mala kde zver skryť a vetrolamy chránili polia aj lúky.
 
Celkové výsledky – Najkrajší chotár 2015:
 
Veľké farmy:
Poľnohospodárske výrobno – obchodné družstvo Madunice  (591 ha)  - 85 bodov           
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička  (1273 ha) – 84,4 bodov
SEMA HŠ spol. s.r.o., Sládkovičovo (1280 ha)  – 82 bodov
 
Malé farmy:
 
Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice (58 ha) – 88,5 bodov
Terra Parna, Suchá nad Parnou (6,5 ha) – 84,666 bodov
AGROMIX VOS spoloč. s r.o., Sedliská (65 ha) – 74,6 bodov
 
Prečítajte si tiež:
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce