Vzdelávacie kurzy na tému \"Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie\"

Na stránke sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR, v časti PRV SR 2014-2020/ Neprojektové opatrenia/Vzdelávanie boli doplnené termíny konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia na akreditovaný vzdelávací kurz:
 
AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE
 
Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. POA: 2782/2014/95/2
 
Cieľovou skupinou sú konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce