Poľský minister Sawicky rokoval s predstaviteľmi komôr krajín V4 vo Varšave

V dňoch 6.- 7. mája sa konalo v poradí 56. stretnutie českej, maďarskej, poľskej a slovenskej poľnohospodárskej komory v Poľsku.
 
Fotka hlavných účastníkov stretnutia vo Varšave. Za SPPK boli prítomní ústredný riaditeľ Jozef Artim a predseda Milan Semančík.
 
Témou prvého dňa rokovania komôr V4 bola súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch. Prognózy Medzinárodnej rady pre zrnoviny (IGC) naznačujú, že produkcia repky v EÚ môže byť druhá najvyššia v histórii.  Aj napriek  zákazu používania neonikotínoidových insekticídov na ošetrovanie semena repky, straty na porastoch sú nižšie, ako sa čakalo. Produkcia kukurice v roku 2015 pravdepodobne poklesne o približne 10%. Svetová prognóza očakáva o niečo vyššie ceny kukurice ako tomu v roku 2014.
 
Čo sa týka trhu s mliekom, vzhľadom na nízke výkupné ceny mlieka, väčšina krajín EÚ znížila produkciu. Podľa Eurostatu, v januári a februári, dodávky surovín do podnikov spracovávajúcich mlieko v EÚ boli približne o 1% nižšie ako pred rokom. 31. marec 2015 bol posledným dňom mliečnych kvót v Európskej únii. Názory na zmenu sú rôzne. Koniec kvót vytvoril nové príležitosti pre niektorých výrobcov mlieka, ale potenciálne ohrozil existenciu iných. Zástupcovia V4 predpokladajú, že trh sa nebude vedieť vyrovnať s významným nárastom produkcie a naznačujú chronický nevyhnutný pokles ceny mlieka. Podľa zástupcov komôr V4 by mali byť zo strany EK prijaté opatrenia, ktoré by čiastočne kompenzovali výkyvy na trhu a pomohli by poľnohospodárom chrániť sa pred týmto rizikom. V počiatočnej fáze je nevyhnutná podpora z inštitúcií EÚ. Mliečny balíček EÚ, založený na písomnej dohode medzi poľnohospodármi a spracovateľmi, ktorý posilní pozíciu poľnohospodárov a zvýši ich príjem, by mal byť plne implementovaný.
 
7. mája sa rokovania sa zúčastnil aj Marek Wacław Sawicki, poľský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,  pričom hlavnou témou bola situácia na trhu s mliekom po zrušení mliečných kvót a možnosti na zbezpečenie primeraného príjmu prvovýrobcov a spracovateľov mlieka k krajinách V4. Podľa ministra Sawického je potrebný spoločný postup predstaviteľov rezortov, ako aj samosprávnych komôr,  pri požadovaní riešení zo strany EK, pretože tento problém postihne najviac nové členské krajiny. Požiadavky a návrhy riešení, vyplývajúce z rokovania V4,  budú zaslané predstaviteľom  organizácie COPA a EK  a sú uvedené v Komuniké zo zasadnutia komôr V4, ktorý na stránke zverejníme.
 
Ďalšou témou bol trh s jablkami po zavedení embarga na ich dovoz zo strany Ruskej federácie. Odbyt, ako aj ceny jabĺk,  sa po počiatočných problémoch v jeseni 2014 postupne stabilizovali a priemerné odbytové ceny sa v súčasnosti dostali na úroveň výrobných nákladov, t.j. na úroveň 0,35 €/kg a viac. Napriek tomu sa prejavili obavy z dopadov ruského embarga v ďalšej sezóne zberu jabĺk a možnosti prehodnotenia sankcií voči Ruskej federácií zo strany Európskej únie, ktoré platia do 31.júla 2015.

 
Prediskutovaný bol tiež proces implementácie legislatívy SPP v jednotlivých členských krajinách. Bolo zdôraznené, že najväčší problém poľnohospodárov vo vzťahu k implementácii novej SPP v EÚ sú medzery v pravidlách a ich nedostatočná jednoznačnosť. Toto sa vzťahuje najmä na greening. Tieto informácie mali byť dostupné poľnohospodárom v čase sejby v roku 2014 a nemôžu byť základom pre uvalenie sankcií v roku 2015. Poľnohospodári museli dlho čakať na informácie, ktoré sa nakoniec ukázali byť nekompletnými a miestami nekonzistentnými. Existuje mnoho signálov poukazujúcich na to,  že ak poľnohospodári začnú implementovať nejasné a nekompletné pravidlá, budú sa dopúšťať neúmyselných chýb a mohli by tak prísť o platbu za greening. Vzhľadom na výnimočné okolnosti, Európska komisia by mala odložiť sankcie v roku 2015, v prvom roku reformy, aby zamedzila zníženiam platieb kvôli sankciám za greening pre chyby vzťahujúce sa na neskoré schválenie nariadení o SPP na roky 2014 - 2020 a notifikáciu národných pravidiel Európskou komisiou.

 
Pripravovaná obchodná dohoda medzi EÚ a USA (Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií – TTIP) bol venovaná ďalšia časť stretnutia s ministrom Sawickým.  Obavy z dopadov na agrosektor vyjadrili všetci zástupcovia komôr V4, pretože z uvoľnenia obchodu s USA by teoreticky mohli profitovať najmä európski výrobcovia automobilov, pričom veľmi ohrozené sektory môžu byť európske modely poľnohospodárstva a potravinárstva.
 
Účastníci stretnutia dohodli nasledujúce stretnutie krajín V4 v Brne v Českej republike dňoch 25.-26. júna 2015, počas Národnej výstavy hospodárských zvierat a poľnohopodárskej techniky.

 

Komuniké z 56. stretnutia zástupcov poľnohospodárskych komôr krajín Vyšehradskej skupiny

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN