Poľnohospodári sa zapoja do systému duálneho vzdelávania

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vydala osvedčenie dvom poľnohospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem  a splnili podmienky pre výkon praktického vyučovania  v systéme duálneho vzdelávania podľa zákona č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave. Obidva poľnohospodárske subjekty budú môcť pripravovať žiakov už  v školskom roku 2015/2016. Ide o firmy v okrese Nové Zámky a Levice – AGROCONTRACT  Mikuláš, a.s. a Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach. Obidva  podniky sa do systému duálneho vzdelávania zapoja v učebnom odbore 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo, na ktorý im bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Manažment týchto podnikov využíva možnosť vychovať si žiakov – budúcich zamestnancov. V zahraničí takúto možnosť využívajú mnohí zamestnávatelia.

     Obidve  poľnohospodárske firmy, ktoré patria v regiónoch k významným zamestnávateľom, ale aj k lídrom z hľadiska dosahovaných výsledkov hospodárenia, budú uzatvárať zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach a  zmluvy priamo so žiakmi, ktorí prejavia záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania. Stanú sa tak prvými žiakmi, ktorí podľa nového zákona získajú už počas školy nielen teoretické, ale aj praktické vzdelanie priamo u zamestnávateľa.

     Do systému duálneho vzdelávania sa budú zapájať aj ďalšie poľnohospodárske či potravinárske spoločnosti, ktoré budú podávať žiadosti na úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ak chcú získať zamestnávatelia osvedčenie a vychovávať si vlastných žiakov, budúcich zamestnancov  v nasledujúcom školskom roku  2016/2017, musia  podať žiadosti o overenie ich spôsobilosti do 30. septembra 2015.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce