Metodika fungovania a spolupráce centra odborného vzdelávania a prípravy

V tejto metodike fungovania a spolupráce je bližšie charakterizované čo je OVP a Satelit Centra OVP, prečo pôsobiť ako Centrum OVP, ciele a úlohy Centra OVP, spolupráca Centra OVP s jeho partnermi, organizačné útvary Centra OVP, materiálno - technické a priestorové zabezpečenie Centra OVP, tvorba vzdelávacích programov, formy odborného vzdelávania, overovanie vedomostí a zručností účastníkov vzdelávania, plánovanie činnosti Centra OVP, marketing  Centra OVP, vyhodnocovanie  činnosti, ukončenie činnosti a zánik Centra OVP...

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN