Aký bude vývoj v oblasti SPP v nadchádzajúcich mesiacoch?

Ministri poľnohospodárstva EÚ viedli verejnú diskusiu k vývoju balíčka reformy SPP po dosiahnutí politickej dohody k SPP. Litovský minister viackrát zopakoval, že mandát Rady k reforme SPP vrátane zostávajúcich otázok zostane nedotknutý do jesene, kedy sa začnú rokovania trialógu k zostávajúcim otázkam SPP, akými sú degresivita a transfery platieb. Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) pripravia kompromisný návrh a predstavia ho litovskému predsedníctvu a Komisii (EK) na začiatku septembra. Finálny balíček musí byť schválený poľnohospodárskym výborom EP, ako aj plénom EP predtým, ako bude predložený Rade, ktorá musí takisto schváliť dohodnuté znenia predtým, ako vstúpia do platnosti. Litovský minister po prevzatí predsedníctva Rady 01. júla, predstavil jeho priority, vrátane vytvorenia posunu pri prechodných a implementačných pravidlách reformy SPP. Zahŕňajú aj pokrok v nadchádzajúcich návrhoch EK týkajúcich sa propagačnej politiky, ktorá by mala byť zverejnená na jeseň, ako aj prehľad implementácie reformy EÚ v oblasti ovocia a zeleniny, ktorá má byť predstavená v septembri. Komisia by mala zverejniť aj Oznámenie týkajúce sa stratégie lesníckeho sektora EU ešte tento rok. Navyše, predsedníctvo sa zameria na progres v oblasti balíčka EK v oblasti posilnenia zdravia zvierat a rastlín, osív a bezpečnostných opatrení, ako aj liberalizácie bilaterálnych obchodných rokovaní. Ministri aktualizovali situáciu v oblasti konského mäsa (škandál s jeho primiešavaním do výrobkov označených ako mäso hovädzie), takisto vyhodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA k neonikotinoidom a „newcastleskej“ chorobe na Cypre. Ministri dosiahli dohodu k návrhu na Európsky námorný a rybný fond (EMFF) v rámci balíčka reformy Spoločnej rybárskej politiky.    

 

Zdroj: Tlačová správa C-C
Spracovala: Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce