Komisár Ciolos poďakoval SPPK za aktívnu spoluprácu v období prípravy reformy SPP 2014-2020

Podľa komisára terajšia reforma je férovejšia, zelenšia a posilňuje teritoriálnu dimenziu, ako aj postavenie farmárov v potravinárskom reťazci. To všetko by malo zabezpečiť kvalitné potraviny, správne riadenie prírodných zdrojov a vyvážený rozvoj vidieka. „SPP je politikou, ktorá posilňuje vidiecke  oblasti v Európe.“, tvrdí komisár.

Podľa komisára súčasná reforma zodpovedá výstupu z verejnej diskusie. Z diverzity poľnohospodárstva robí jeho silnú stránku, zabezpečí efektívnejšie prerozdelenie priamych platieb, odstráni historický princíp. Takisto zavádza nové povinné (mladí, aktívni farmári), či dobrovoľné (doplnkové platby na prvé hektáre, malí farmári, doplnková pomoc pre oblasti s prírodnými obmedzeniami, zastropovanie priamych platieb) nástroje. Zdôrazňuje, že v nadchádzajúcom období bude potrebné vykonávať veľmi precíznu prácu na národnej úrovni, aby tieto nástroje mohli byť naplno využité.

Komisár zdôrazňuje aj snahu o posilnenie pozície farmárov v potravinárskom reťazci: “Nebudeme riadiť trhy z Bruselu ako v minulosti. Profesijné a medziprofesijné organizácie budú mať nové práva a budú zohrávať kľúčovú úlohu. Organizácie v sektore mlieka, hovädzieho mäsa, obilnín a olivového oleja budú môcť zvýšiť efektivitu vyjednávaním kúpnych zmlúv v mene ich členov. Podľa komisára bude nová reforma lepšie odpovedať aj na krízy. O lepšom využívaní prírodných zdrojov svedčí podľa neho fakt, že až jedna tretina priamych platieb a programov rozvoja vidieka umožní investície do trvalej udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva.

Komisár zároveň upozorňuje, že opatrenia financované v rámci I. a II. Piliera sa nebudú prelínať. Druhý pilier preto musí prevažovať kvalitatívne.

Ciolos zdôrazňuje, že reforma je kompromisom, a je presvedčený, že nie každý dosiahol presne to, čo očakával, za dôležité však považuje, že reforma udala SPP nový smer. V nadchádzajúcich mesiacoch sa EK bude zaoberať detailmi reformy.

Komisár na záver dodáva: „Ešte raz by som sa chcel poďakovať za Vašu účasť  a podporiť Vás aby ste zotrvali v otázkach týkajúcich sa poľnohospodárstva a SPP. Prepojenie, ktoré sme vytvorili počas ostatných troch rokov musí zostať silné.“

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce