Reforma SPP : Rozhodujúce zasadnutie je plánované na 24. septembra

        " Sme na konci procesu, ktorý bol predmetom viac než 50 trojstranných rokovaní, desiatok technických zasadaní a nespočetných bilaterálnych stretnutí. Tento relatívne " rýchly" a jednoduchý proces, ak vezmeme do úvahy okamih, kedy sme začínali, nás priviedol k dohode z 26. júna, na ktorú sme veľmi hrdí , a ktorú nemáme chuť meniť. " povedal Paolo De Castro (taliansky zástupca Strany sociálnych demokratov v EP), vedúci reformy vyjednávacieho tímu SPP a predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.


       Pokiaľ ide o nevyriešené otázky, dodal : "Dnes musíme ubehnúť konečných '100' metrov a dostať sa na koniec vyjednávania reformy SPP. Ak budeme všetci demonštrovať ochotu k spolupráci a kompromisom, táto posledná prekážka bude ľahko prekonaná.".


        Luis Manuel Capoulas Santos ( portugalský zástupca strany sociálnych demokratov EP), spravodajca pre rozvoj vidieka a priame platby, uviedol : "Hlavným cieľom Európskeho parlamentu v tejto chvíli v rokovaní je dosiahnuť pre našich poľnohospodárov dohodu a dobrú, a to čo najskôr. Pre uľahčenie procesu Parlament sa dosť podstatne líši od svojej pôvodnej pozície, aby bolo možné dosiahnuť  kompromis, ale Rada opakovane trvá na svojom postoji, bez známok flexibility. Ak je kolaps v procese vyjednávania , zodpovednosť bude jednoznačne na strane Rady".

 

        K nedoriešeným otázkam patrí zastropovanie priamych platieb pre veľké farmy, spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov EÚ medzi poľnohospodármi v rôznych členských štátoch a prevody peňazí do a z národných rozpočtov pre priame platby na programy rozvoja vidieka.


Ďalšie kroky


       Očakáva sa, že dňa 23. septembra Rada pre poľnohospodárstvo bude diskutovať o svojich pozíciách k zostávajúcim otázkam reformy SPP. Dňa 24. septembra sa Európsky parlament a Rada zídu na poslednom rokovaní trialógu. Dňa 30. septembra výbor AGRI plánuje hlasovať o balíku reformy SPP, o ktorom by sa mohlo hlasovať na plenárnom zasadnutí pri novembrovej schôdzi.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce