Správa zo Zhromaždenia zástupcov Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska

Dňa 13.6.2024 sa vo Vieche JAŠTER v Hlohovci stretli Zástupcovia Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska, kde zhodnotili rok 2023 a schválili Zámery činnosti na rok 2024.

Zasadnutie viedol dlhoročný pestovateľ cukrovej repy, člen predstavenstva PD Čachtice Ing. Miroslav Gajda, ktorý všetkých privítal a začiatkom vyjadril očakávanie, že pestovatelia budú aj naďalej spoločne schopní dopestovať dostatok suroviny pre produkciu cukru na Slovensku a tak zabezpečia aj naďalej 100 % sebestačnosť v tak dôležitej komodite akou je cukor.

Predseda predstavenstva Zväzu Ing. Robert Kovács v Správe predstavenstva Zväzu prezentoval kľúčové informácie o činnosti počas uplynulého roka. Členská základňa pozostáva z 234 členov, pričom až 85 % všetkých pestovateľov cukrovej repy je súčasťou Zväzu. Priemerná výmera cukrovej repy na 1 pestovateľa je 92,8 ha a je najvyššia v EÚ. V kampani 2023/2024 sa na Slovensku spracovalo takmer 1,5 mil. ton cukrovej repy, pri priemernej 15% cukornatosti a úrode buliev 67 t/ha. Celkovo sme v 2 cukrovaroch vyprodukovali viac ako 180 000 ton cukru. Začiatkom roka 2024 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov vertikály cukor-cukrová repa s premiérom Robertom Ficom a ministrom Richardom Takáčom, ktorí ubezpečili farmárov, že budú aj naďalej chrániť slovenských farmárov pred dovozmi komodít z Ukrajiny, rovnako tiež vyjadrili záujem zvyšovať sebestačnosť aj v iných odvetviach agropotravinárstva.

Pestovateľov cukrovej repy pozdravila aj Ing. Mária Piešťanská z rezortného ministerstva, ktorá uviedla, že štát významne podporil vertikálu  cukor-cukrová repa vyplatením viazanej podpory a zelenej nafty pre cukrovú repu. Slovenská republika pridala cukor s pôvodom z Ukrajiny do zoznamu komodít, ktoré zakazuje uvádzať na slovenský trh. Išlo o výnimočný a zriedkavý zásah do voľného trhu, keďže sa preukázalo narušenie nášho trhu a bolo potrebné zabezpečiť jeho ochranu.

Ing. Patrik Sailer, head of AGRI CENTER Slovakia z Považského cukru,a.s. konštatoval, že cena cukru na svetovom trhu v roku 2024/2025 je na nižšej úrovni oproti rekordnej úrovni cien v roku 2023/2024. Je to spôsobené viacerými faktormi a jedným z nich je aj zvýšená produkcia cukru v Brazílii v roku 2023/2024 a aj očakávaná vysoká produkcia v roku 2024/2025. Z dôvodu zvýšenej produkcie sa očakáva prebytok cukru vo svetovej bilancii cukru v rokoch 2023/2024 a 2024/2025. V roku 2023/2024 sme zaznamenali na trhu s cukrom v EÚ veľmi priaznivé ceny cukru, ktoré sa premietnu do cien cukrovej repy pre pestovateľov. V roku 2024/2025 sa výmera cukrovej repy v EÚ mierne navýšila. Spolu s klesajúcou svetovou cenou cukru sme zaznamenali pokles cien pre rok 2024/2025 aj na trhu s cukrom v EÚ.

Predseda predstavenstva Zväzu Ing. Robert Kovács, poďakoval pozvaným hosťom za príspevky, členom za dôveru a zomknutie v spoločnej veci ktorou je pestovanie cukrovej repy z ktorej sa vyrába slovenský cukor pre našich obyvateľov a stretnutie ukončil.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce