Svetové ceny potravín po 7 mesiacoch poklesu opäť stúpli

Index cien potravín FAO bol v marci 2024 na úrovni 118,3 bodu, čo je o 1,3 bodu (1,1 %) viac ako jeho revidovaná februárová úroveň.

Index cien obilnín FAO dosiahol v marci v priemere 110,8 bodu, čo predstavuje zníženie oproti predošlému mesiacu o 2,6 %. Zároveň je hodnota svetových cien medziročne nižšia o 20 %.

Globálne vývozné ceny pšenice klesali už tretí mesiac po sebe, a to najmä v dôsledku pokračujúcej silnej exportnej konkurencie medzi Európskou úniou, Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými. Zrušené nákupy pšenice Čínou (z Austrálie aj zo Spojených štátov amerických) vytvorili tlak na pokles trhov. Priaznivé vyhliadky na úrodu v roku 2024 v Ruskej federácii a Spojených štátoch amerických rovnako prispeli k zníženiu cien.

Exportné ceny kukurice sa naopak medzimesačne mierne zvýšili. Zvyšujúci sa záujem o nákup (najmä z Číny) uprostred logistických ťažkostí na Ukrajine, poskytol určitú podporu cenám kukurice, no vyrovnal sa mu sezónny tlak v Argentíne a Brazílii, kde aktuálne prebieha zber. Svetové ceny jačmeňa klesli, zatiaľ čo ceny ciroku v marci vzrástli.

Index cien rastlinného oleja FAO dosiahol v stúpol v marci o 8 % a dosiahol tak svoje jednoročné maximum. Výrazný nárast odrážal vyššie cenové ponuky palmového, sójového, slnečnicového a repkového oleja.

Medzinárodné ceny palmového oleja v marci pokračovali v raste, ktorý podporili sezónne nižšie výstupy v popredných producentských krajinách, ktoré sa zhodovali s pevným domácim dopytom v juhovýchodnej Ázii. Medzitým sa svetové ceny sójového oleja zotavili z viacročných miním. Podobne aj ceny slnečnicového a repkového oleja v marci vzrástli v dôsledku rastúceho globálneho dopytu po dovoze. Okrem toho k zvýšeniu cien rastlinných olejov prispeli aj vyššie ceny ropy.

» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO dosiahol v marci v priemere 124,2 bodu, čo predstavuje medzimesačné zvýšenie o 2,9 %. Zároveň ide o šiesty po sebe idúci mesiac nárastu. Index je aktuálne 8,2 % pod svojou hodnotou spred roka.

V marci najviac vzrástli svetové ceny syrov, čo spôsobil stabilný dovozný dopyt z Ázie, vyšší interný predaj v západnej Európe vedúci k jarným prázdninám a sezónne klesajúcu produkciu v Oceánii. Medzinárodné ceny masla sa v marci ďalej zvýšili, najmä v dôsledku silného sezónneho dopytu a o niečo nižších európskych zásob. Po piatich po sebe idúcich mesiacoch zvyšovaní medzinárodné ceny sušeného plnotučného mlieka klesli. Spôsobil to fakt, že globálny dovozný dopyt sa zmiernil napriek sezónne klesajúcej produkcii v Oceánii. Ceny sušeného odstredeného mlieka tiež klesli.

Index cien mäsa FAO sa v marci zvýšil o 1,7 %, čo predstavuje druhý mesačný nárast za sebou. Aktuálne je hodnota indexu 1,5% pod zodpovedajúcou hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny hydinového mäsa sa v marci zvýšili. Boli podporené pokračujúcim stabilným dopytom po dovoze z popredných dovážajúcich krajín, a to aj napriek dostatočným zásobám, ktoré sú väčšinou podporované zníženým výskytom vtáčej chrípky v hlavných producentských krajinách.

Zvýšili sa aj ceny bravčového mäsa, najmä v dôsledku vyššieho vnútorného dopytu pred veľkonočnými sviatkami, a to aj napriek zvýšeným zásobám najmä v západnej Európe. Svetové ceny hovädzieho mäsa v marci taktiež rástli, najmä v dôsledku zvýšených nákupov popredných dovážajúcich krajín. Naopak medzinárodné ceny ovčieho mäsa klesali už druhý mesiac po sebe, čo bolo spôsobené najmä prudkým nárastom dodávok presahujúcim sezónne úrovne, najmä z Austrálie.

Index cien cukru FAO dosiahol v marci v priemere 133,1 bodu, čo znamená pokles oproti predošlému mesiacu o 5,4 %. Tento pokles zároveň prišiel po dvoch mesiacoch rastu. Aktuálna hodnota indexu je o 4,8 % vyššia ako v minulom roku. Marcový pokles medzinárodných cien cukru bol spôsobený najmä revíziou prognózy produkcie cukru v Indii na roky 2023/24 smerom nahor a lepším tempom zberu cukru v Thajsku v záverečnej fáze sezóny.

Pretrvávajúce obavy o úrodu v Brazílii negatívne ovplyvnené dlhotrvajúcim suchým počasím však naďalej zhoršovali sezónne trendy a obmedzovali pokles cien. Rovnako aj vyššie medzinárodné ceny ropy prispeli k potlačeniu poklesu svetových cien cukru.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce