Spoločné stanovisko európskych samospráv združujúcich poľnohospodárov k liberalizácii trhu s Ukrajinou

Autonómne obchodné opatrenia pre Ukrajinu - nový návrh Európskej komisie neposkytne dostatočnú úľavu postihnutým výrobcom v EÚ

Európska komisia dnes navrhla predĺžiť súčasnú liberalizáciu dovozu z Ukrajiny o jeden rok s dodatočnými ochrannými opatreniami. Hoci tento krok na zavedenie mechanizmov, ktoré by chránili výrobcov v EÚ pred vplyvom rastúceho dovozu vítame, našich šesť organizácií zastupujúcich sektory obilnín, olejnín, hydiny, vajec a cukru sa domnieva, že neposkytnú dostatočnú úľavu.

Naša skupina organizácií vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím stanoviť prah pre automatické spustenie potrebných ochranných opatrení na základe priemeru 2022/23 pre hydinu, vajcia a cukor a považuje vylúčenie obilnín a olejnín z týchto automatických opatrení za úplne neprijateľné. Súčasný systém udeľovania licencií dohodnutý medzi Ukrajinou a jednotlivými členskými štátmi, ako sú Rumunsko a Bulharsko, v prípade obilnín a olejnín neposkytuje účinné celoeurópske riešenie a ohrozuje integritu jednotného trhu EÚ.

Hoci sme presvedčení, že je povinnosťou a záujmom EÚ naďalej podporovať Ukrajinu, je potrebné účinne riešiť súčasnú situáciu týkajúcu sa vplyvu dovozu na výrobcov v EÚ. Preto sme ako poľnohospodárski výrobcovia pripravení naďalej plniť svoju úlohu v úsilí EÚ pomôcť Ukrajine. Žiaľ, domnievame sa, že toto úsilie nie je spravodlivo rozdelené, pričom poľnohospodársky sektor znáša neprimerané a neudržateľné bremeno.

Ak zavedené riešenia nebudú účinné pri riešení tohto problému, bude ohrozené prežitie výrobcov obilnín, olejnín, hydiny, vajec a cukru v EÚ, v susedných krajinách i mimo nich, ako aj neochvejná podpora Ukrajine.

Sme tiež presvedčení, že je nevyhnutné navrhnúť riešenie tejto otázky na úrovni EÚ, aby sa zachovala jednota EÚ a integrita jednotného trhu EÚ.

Vyzývame preto Radu a Európsky parlament, aby počas diskusií o tomto návrhu dosiahli správnu rovnováhu, pokiaľ ide o nasledujúce body:

  • Automatické spustenie ochranných opatrení vychádza z ročného priemeru za kombinované roky 2021 a 2022 a zahŕňa aj obilniny a olejniny. Priemerný ročný dovoz za toto obdobie by už znamenal značné úsilie zo strany výrobcov z EÚ.
  • Zabezpečiť, aby sa všetky výrobky dovezené nad túto hranicu museli vyvážať mimo EÚ, a teda len na tranzit v rámci trhu EÚ. Meranie množstiev by vychádzalo zo systému dohľadu GR TAXUD.

Inštitúcie musia nájsť funkčný kompromis a konštruktívne riešenie s cieľom zachovať obchodné toky, chrániť výrobcov z EÚ, pomôcť ukrajinským výrobcom diverzifikovať ich vývoz, obnoviť staré obchodné cesty a obmedziť ich závislosť od trhu EÚ.

 

V mene nasledujúcich združení:

AVEC – Združenie spracovateľov hydiny a obchodu s hydinou v krajinách EÚ

CEFS – Európske združenie výrobcov cukru

CEPM – Európska konfederácia výrobcov kukurice

CIBE – Medzinárodná konfederácia európskych pestovateľov repy

COPA-COGECA - Jednotný hlas poľnohospodárov a ich družstiev v Európskej únii

EUWEP - Európska únia veľkoobchodu s vajcami, vaječnými výrobkami, hydinou a zverinou

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce