Vyjadrenie vedenia SPPK

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa 25. januára stretlo s novovymenovaným generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Vladimírom Urmaničom a riaditeľom Úseku príspevkov, podpôr a dotácií PPA Ondrejom Humajom.

Po vzájomnom predstavení a základnom poskytnutí informácií ohľadne aktuálnej situácie v agropotravinárskom sektore sa zúčastnení venovali problematike poskytovania priamych podpôr za kampaň 2023, a to jednak pohľadu zhodnotenia doteraz poskytnutých priamych podpôr a jednak z pohľadu ďalšieho poskytovania týchto podpôr v priebehu mesiaca januára 2024 a ďalších mesiacov.

Z poskytnutých informácií vyplýva, že do konca roka 2023 platobná agentúra vyplatila vo forme záloh na priame platby I. piliera – konkrétne tzv. BISS platbu vo výške cca 61,5 mil. eur.

 

V rámci počtu „uspokojených“ žiadateľov, ktorým boli poskytnuté zálohy v decembri 2023, toto číslo predstavuje 11.170 žiadateľov.

Z ďalších poskytnutých informácií vyplýva, že z celkového balíka finančnej pomoci vo výške cca 370 mil. eur pre I. pilier (BISS, viazané priame platby, EKOschémy...) bolo doposiaľ  vyplatených 160 mil. eur, čo predstavuje 43%. (decembrové 2023 zálohové platby vo výške cca 110 mil. eur + januárové 2024 doplatky a nové platby vo výške cca 50 mil. eur)

Doposiaľ boli vyplatené len vybrané schémy I. piliera (okrem EKOschém a viazaných priamych platieb na zeleninu) a z II. piliera len platby na tzv. ANC oblasti.

Dôvodom na takto nízke počty vyplatených žiadateľov a platieb sú neukončené kontroly na mieste, a to tak z pohľadu diaľkového prieskumu Zeme, ako aj z pohľadu klasických kontrol na mieste – tzn. letecké meračské snímky a fyzické návštevy v teréne u žiadateľov v podnikoch.

Pôdohospodárska platobná agentúra mala a má pre rok 2023, čo sa týka plochy, kontrolnú vzorku o rozlohe cca 214.000 hektárov. Ďalšou skupinou poľnohospodárov, ktorým sú „blokované“ vydania rozhodnutí, sú tí, ktorí síce nemajú byť priamo kontrolovaní platobnou agentúrou, ale hospodária na rovnakých blokoch alebo ich dieloch ako tí poľnohospodári, ktorí majú byť priamo kontrolovaní platobnou agentúrou a preto sú pozastavené rozhodnutia aj pre týchto žiadateľov – ich počet momentálne predstavuje číslo 2751 subjektov.

Podľa vyjadrenia zástupcov platobnej agentúry začne PPA 19.2.2024 s vydávaním rozhodnutí pre EKOschému „Pastevný chov“ a 28.2.2024 pre celofarmovú EKOschému, pričom sadzby nie sú ešte dnes stále známe.

Čo ďalej

Vzhľadom na vyššie uvedené sa predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a výkonný podpredseda komory Andrej Gajdoš zúčastnia mimoriadneho rokovania Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, ktoré sa uskutoční už tento štvrtok 1. februára. Diskusia s členmi výboru sa bude týkať práve vyplácania priamych podpôr.

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory bude aj o tejto téme diskutovať 5. februára na samostatnom rokovaní s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardom Takáčom. O deň neskôr (6. februára) sa uskutoční zasadnutie Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Prisľúbenú máme účasť generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Vladimíra Urmaniča a generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Richarda Šmídu.

O výsledkoch rokovaní a ďalšom postupe budeme informovať.  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce