Rokovanie Konzorcia českých agrárnych samospráv a SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je už niekoľko rokov členom konzorcia, v ktorom sú zastúpené aj Agrární komora Českej republiky, Zemědělský svaz ČR, Potravinářska komora ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků.

Aktívna práca v rámci Konzorcia nám potvrdzuje starú pravdu, že v jednote je sila. Spoločne sa snažíme ovplyvňovať rozhodovanie európskych inštitúcií aj na národnej úrovni tak, aby prijaté závery zohľadňovali potreby našich poľnohospodárov a potravinárov. Mnoho aktivít na úrovni EÚ koordinujeme spoločne so skupinou desiatich krajín zo strednej a východnej Európy v rámci organizácie COPA COGECA, ktorá vznikla z iniciatívy Konzorcia.

Smernica o priemyselných hnojivách

Aktuálne sa spoločne s týmito krajinami snažíme, aby z pripravovanej Smernice o priemyselných emisiách bol z pôsobnosti smernice vylúčený hovädzí dobytok. 28. novembra 2023 by sa mal k tejto smernici uskutočniť záverečný trialóg medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom. Rozhodli sme sa preto listom osloviť Radana Kaneva, ktorý je hlavným vyjednávačom v trialógu za Európsky parlament, aby neustúpil z pozície, ktorú Európsky parlament po proteste poľnohospodárov v Štrasburgu schválil. Zaradenie hovädzieho dobytka do pôsobnosti smernice by väčším chovateľom výrazne zvýšilo náklady na produkciu. Oslovili sme aj ministra životného prostredia SR, do ktorého pôsobnosti Smernica o priemyselných emisiách na Slovensku patrí. Kontaktovali sme aj Stále zastúpenie SR pri EÚ.

Ďalšou oblasťou našej aktivity je ovplyvňovanie rozhodnutí v procese prípravy Nariadenia o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín (tzv. SUR). SPPK samozrejme podporuje trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Nikto z nás nechce konzumovať potraviny s rezíduami pesticídov a sme presvedčení, že poľnohospodári sa v tomto ohľade správajú racionálne a zodpovedne. Dôležité je aj vzdelávanie odborne spôsobilých osôb pre používanie týchto prípravkov, ktoré Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zabezpečuje. Nemôžeme však súhlasiť so znením SUR v podobe, ako ho navrhla Európska komisia, ani so stanoviskom Výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Definícia redukčných cieľov (zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín) a definícia citlivých oblastí, v ktorých bude používanie týchto prostriedkov zakázané úplne, sú pre nás neakceptovateľné. Slovenskí poľnohospodári hospodáriaci na ornej pôde a trvalých kultúrach by úplne stratili konkurencieschopnosť voči iným krajinám EÚ, nehovoriac o konkurencii z tretích krajín, ktoré obdobnú politiku neuplatňujú. Plénum Európskeho parlamentu bude o prípravkoch SUR hlasovať práve v čase uverejnenia tohto článku.

Spomínané legislatívne predpisy sú veľmi dôležité, ale okrem nich je na Európsku zelenú dohodu naviazaných množstvo iných (v rôznom stave prípravy), ktorých potenciálny dopad na poľnohospodárstvo a výrobu potravín je viac - menej negatívny: menovať môžeme napríklad Ciele obnovy prírody, Taxonómia (udržateľné financovanie), Obaly a obalové odpady, Potravinový odpad, Denominácia. Sú tu však aj predpisy, ktoré môžeme s opatrným optimizmom hodnotiť pozitívne, napríklad Nové genomické techniky, Certifikácia odstraňovania uhlíka alebo Proteínový plán. Vývoj väčšiny z týchto pripravovaných predpisov však bude už v rukách politikov, ktorí vzídu z volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024 a následne novej zostavy Európskej komisie na jeseň toho istého roku. Veríme, že to bude zloženie, ktoré bude k záujmom poľnohospodárov a potravinárov pristupovať vyváženejšie, ako doteraz.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce