Odborné školstvo ide v ústrety modernej doby

Spojená škola - Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji otvára moderné Centrum odborného vzdelávania v 6-hektárovom areáli v obci Zálesie. Celkovo bolo zrekonštruovaných 9 objektov, ktoré momentálne kolaudujú, aby boli k dispozícii od začiatku budúceho roka. V areáli vybudovali nové kapacity pre chov hovädzieho dobytka, koní, ale aj moriek či králikov. Doteraz mala škola kone ustajnené vo viacerých súkromných chovoch v okolí. Po dokončení výstavby sa však presunú do nových priestorov, čím sa ušetria aj náklady. V obľúbenom odbore „chov koní a jazdectvo“ sa bude približne 80% praktickej výučby vykonávať práve v nových moderných priestoroch.

Výstavnou skriňou areálu je však veterinárna klinika, ktorá rovnako ušetrí náklady na veterinárnu starostlivosť širokej škály zvierat v rámci výučby. „Prostredníctvom veterinárnej kliniky chceme zabezpečiť jedno moderné praktické pracovisko pre odbory vo veterinárstve ako je kynológia, drobnochov, veterinárstvo a chov cudzokrajných zvierat. Formou vzdelávania našich veterinárov chceme poskytovať ošetrenie našich zvierat od králikov cez hydinu po hovädzí dobytok a koníky,“ vysvetľuje zástupca riaditeľky školy pre strediská odbornej praxe Radoslav Bognár.

Od zvierat po potraviny

Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji navštevuje približne 900 žiakov z celého Slovenska. Škola si takouto pozitívnou propagáciou moderných priestorov centra sľubuje väčší záujem aj u žiakov s vynikajúcim prospechom. Hlavnou filozofiou azda každej odbornej školy s týmto zameraním je totiž poukázať na mimoriadne prínosy štúdia na odborných školách s vidinou istého zamestnania a zaujímavého zárobku. „Chceme zvýšiť pozornosť o moderné farmárstvo spojené s chovom zvierat, ktoré podľa nás dokáže trvalo zabezpečiť aj rodinu a zároveň rozvíjať vidiek. Plánujeme zamerať sa aj na koncovky, pretože len chovať a posúvať zvieratá následne na predaj nie je až také efektívne. Mať možnosť predávať aj samotnú potravinu koncovému spotrebiteľovi je však veľmi zaujímavé, a to aj s myšlienkou, že potrebujeme dorábať kvalitné potraviny a myslieť na potravinovú sebestačnosť,“ dodáva zástupca riaditeľky školy.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vysoko oceňuje investície do odborného školstva. „Samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných odborných škôl si uvedomujú dôležitosť výučby v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch. Viaceré investície do centier odborného vzdelávania a prípravy v poslednom období sú toho dôkazom. Veľmi nás teší, že žiaci sa budú môcť vzdelávať v moderných priestoroch a s technikou, ktorá spĺňa štandardy 21. storočia. Chceme posmeliť aj ďalšie školy, aby sa venovali modernizácii, a tak prilákali aj viac študentov,“ vyzdvihla realizáciu projektu v obci Zálesie Henrieta Vrábľová, ktorá sa na úrade komory venuje práve odbornému vzdelávaniu a príprave.

Projekt bol spolufinancovaný z eurofondov a výška nenávratného finančného príspevku je 3,5 milióna eur. Spolufinancovanie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy, je vo výške 5 percent.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce