Správne rozhodnutie pomôže chovateľom

Chovatelia zvierat sa dočkali. Štát im zmierni navrhované prísne podmienky chovu zvierat a upustí od prílišnej byrokracie, ktorú pre nich pripravoval. Od júla budúceho roka im totiž chcel o viac ako polovicu skrátiť čas na nahlásenie počtu zvierat na farmách. Ministerstvo pôdohospodárstva nakoniec od tohto zámeru ustúpilo, čo Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a aj samotní chovatelia vítajú.

Už v lete Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňovala na zámer Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré pripravovalo novelizáciu vyhlášok týkajúcich sa identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat - ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec a kôz. Ich cieľom bolo, aby poľnohospodári od 1. júla 2024 nahlasovali každú jednu zmenu v počte zvierat na farme (presun, úhyn, narodenie) elektronicky a nie do siedmich dní - tak je to dnes, ale už do troch. Zamýšľaný zámer chovateľov veľmi zneistil a nesúhlasili s ním, pretože v prípade stoviek až tisícok zvierat v jednom podniku ohlasovaciu povinnosť reálne nevedeli v tak krátkom čase splniť. Namiesto zachovania súčasného stavu im mali pribudnúť nové byrokratické povinnosti s hrozbou vysokých pokút. Slovensko by sa stalo ojedinelou krajinou v Európskej únii, kde majú takto prísne nastavené podmienky pre chovateľov.

Ministerstvo pôdohospodárstva aj na základe odborných argumentov SPPK nakoniec k zamýšľanej zmene nepristúpilo a vyhlášky meniť nebude. Pre chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz zmeny teda nepripravuje a ponechá im súčasnú 7-dňovú oznamovaciu lehotu. K dnešnému dňu sú už vyhlášky zverejnené v zbierke zákonov a účinné budú od 1. júla 2024.

„Vysoko oceňujeme rozhodnutie rezortného ministerstva. Naši chovatelia tak majú o jednu starosť menej. Môžu sa v pokoji naďalej venovať chovu zvierat, aspoň udržiavať, ak nie rovno zvyšovať ich počty a zabezpečovať tak zdravé slovenské mäso a mlieko pre našich spotrebiteľov. Príprava národnej legislatívy, ktorá je nad rámec tej európskej, vie vždy výrazne sťažiť podnikanie na pôde. Práve preto oceňujeme rozhodnutie ministerstva ponechať v platnosti aktuálny stav,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora verí, že k zmene nedôjde nakoniec ani v prípade chovateľov ošípaných. Pre nich zatiaľ zachovanie súčasnej 7-dňovej dĺžky ohlasovacej povinnosti od 1. júna 2024 neplatí a naďalej sa pre nich v samostatnej vyhláške o identifikácii a registrácii ošípaných počíta so skrátenou 3-dňovou lehotou. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je preto pripravená na ďalšiu diskusiu, prečo je nutné nesprísňovať pravidlá ani pre sektor ošípaných.

O nových právnych predpisoch, ktoré vyšli v Zbierke zákonov SR, sa viac dozviete TU.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce