Vyškolili sme ďalších hlavných inštruktorov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pripravila v rámci svojich kompetencií v odbornom vzdelávaní a príprave ďalšie školenie hlavných inštruktorov na pracovisku praktického vyučovania. Trojdňové školenie sa tentoraz konalo v obci Vršatské Podhradie.

Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej skupina žiakov v duálnom systéme štúdia vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania. Hlavný inštruktor komplexne zabezpečuje odborné vzdelávanie a tomto pracovisku. Najväčšou právomocou hlavného inštruktora je možnosť vyškoliť ďalších inštruktorov, ktorí budú následne rovnako dohliadať na prácu žiakov na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Hlavný inštruktor musí spĺňať odborné znalosti v odbore, v ktorom žiaci na pracovisku študujú v rámci systému duálneho vzdelávania.

Hlavný inštruktor vykonáva činnosti spojené s výkonom praktického vyučovania žiaka, pri ktorom žiak získava zručnosti, vedomosti a spôsobilosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.

Zároveň je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Hlavný inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.

Budúci hlavní inštruktori sa počas troch dní školenia dozvedeli od zástupcov úradu komory všetky dôležité informácie o praktickom vyučovaní u zamestnávateľa - cez legislatívu až po praktické rady, ktoré je možné uplatňovať priamo na pracovisku. Zároveň sa školiaci dozvedeli viac aj o školskom vzdelávacom programe, spôsobe účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka, zmluve o duálnom vzdelávaní a iné.

Viac o právomociach hlavného inštruktora, možnostiach vstupu do systému duálneho vzdelávania a ďalšie informácie o stredoškolskom odbornom vzdelávaní nájdete na webe SPPK v sekcii vzdelávanie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce