Spúšťame registráciu projektu Podpor svoj odbor

Začína sa 4. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce projektom zvýšiť povedomie mladých ľudí o agropotravinárskych, veterinárnych a lesníckych odboroch, ktoré sa dajú študovať na stredných odborných školách.

Cieľom projektu je príťažlivou formou prostredníctvom krátkych videí natočených študentami stredných odborných škôl predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, lesníctva a veterinárstva.

Účelom projektu je podpora záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch, ako aj zvýšenie ich záujmu o povolania v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore. Projekt má zároveň prebudiť všetkých tvorivých žiakov na stredných odborných školách, aby svojimi nápaditými krátkymi videami prispeli k zlepšeniu imidžu poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a veterinárstva a k zviditeľneniu svojej strednej odbornej školy. 

Registrácia je spustená pre SOŠ

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých stredných odborných škôl (SOŠ) so sídlom v Slovenskej republike, ktorí študujú v učebnom alebo študijnom odbore s potravinárskym, poľnohospodárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním. Súťaž sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky www.podporodbor.sk.

Registrácia SOŠ do súťaže je elektronickou formou a trvá od 15. septembra 2023 do 15. októbra 2023. Elektronický registračný formulár bude k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk. Súťažné videá môžu školy prihlásiť do súťaže do 30. novembra 2023. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vytvorenie a zaslanie krátkeho videa v dĺžke 3 minút na tému IV. ročníka súťaže: „Čo zažiješ v mojom odbore?“. Hodnotenie súťažných videí vykoná hodnotiaca komisia od 15.12.2023 do 15.1.2024. 

Čo čaká základné školy

Základné školy sa do projektu Podpor svoj odbor môžu zaregistrovať od 15.10.2023 do 30.11.2023. Aj tento elektronický registračný formulár bude k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk. Podmienkou zapojenia do súťažno-vzdelávacej aktivity je v spolupráci s kariérovými poradcami alebo triednymi učiteľmi na základných školách uskutočniť triednu „videoochutnávku“ potravinárskych, poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárnych povolaní.  

To, čo natočia študenti, budú teda hodnotiť žiaci základných škôl. Práve takýmto spôsobom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora prepája poznatky o štúdiu daných odborov medzi strednými a základnými školami. Cieľom je nielen zlepšiť osvetu stredoškolského odborného vzdelávania, ale aj zviditeľniť stredné odborné školy a ukázať mladým ľuďom, v čom je ukrytý potenciál štúdia práve na takýchto typoch stredných škôl.

Autori víťazných videí si prevezmú ceny na slávnostnom vyhodnotení súťaže, ktoré sa uskutoční začiatkom budúceho roka v Bratislave. Ocenení budú nielen stredoškoláci, ale aj žiaci základných škôl spolu s kariérovými poradcami, s ktorými o výbere povolania, tak zásadnej etape v živote mladých ľudí, počas hodín diskutovali.

Fakty o projekte Podpor svoj odbor

Organizátor súťaže: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Záštitu nad projektom prevzali: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odborní partneri: Slovenská lesnícka komora, Komora veterinárnych lekárov SR

Termíny:

SOŠ:

od 15.9.2023 do 15.10.2023 – Registrácia

od 16.10.2023 do 30.11.2023 – Prihlasovanie súťažných videí

od 15.12.2023 do 15.1.2024 – Hodnotenie súťažných videí

do 31.1.2024 – Vyhlásenie výsledkov

do 16.2.2024 – Slávnostné odovzdávanie cien víťazom

 

ZŠ:

od 15.10.2023 do 30.11.2023 Registrácia

od 15.10 do 31.1.2024 – Realizácia „videoochutnávky“

od 15.10.2023 do 31.1.2024 – Zasielanie hodnotiacich dotazníkov

do 16.2.2024 – Žrebovanie výhercov na slávnostnom odovzdávaní cien

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce