Krížová kontrola v GSAA, aktuálne otázky a odpovede k AMS

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálne otázky a odpovede PPA k AMS, krížovej kontrole GSAA a aktualizované usmernenie MPRV SR k NV SR č. 436/2022

1. Otázky a odpovede k AMS:

Otázka č. 1. Ako zistí žiadateľ, že geotagované fotografie sú nahraté v systéme, ale zároveň kedy a ako žiadateľ zistí, kedy budú vyhodnotené?

Odpoveď PPA: „Ak sú geotagované fotografie nahraté v systéme, vidí ich prijímateľ v galérii v prostredí na nahrávanie fotografií. Táto informácia je uvedená v manuáli k nahrávaniu geotagovaných fotografií na stránke PPA v záložke AMS.“

Otázka: Ako žiadateľ zistí, kedy budú vyhodnotené?

Odpoveď: „Prijímateľ to zistí tak, že mu plocha z oranžovej prejde do zelenej alebo červenej farby v GSAA.“

Otázka č. 2: Aký je aktuálny stav v AMS, kedy je potrebné reagovať na AMS?

Odpoveď PPA: „V utorok 19.9.2023 máme v pláne zverejniť nové výsledky monitoringu v GSAA. Tieto výsledky budú obsahovať aj operácie vyhodnotené za august, výsledky pre úhory s dostatočnou geometriou a výsledky monitoringu kultúr. V týchto výsledkoch už budú prijímatelia vyzvaní na reakciu pri všetkých oranžových plochách. Na aktuálne oranžové plochy, kde prijímateľ nie je prostredníctvom GSAA vyzvaný na reakciu, nie je potrebné zatiaľ reagovať, nakoľko tieto plochy prejdú po zverejnení nových výsledkov buď do zelenej alebo do oranžovej s výzvou na reakciu.“

Otázka č. 3: aké možnosti obhajoby svojej jednotnej žiadosti bude mať žiadateľ po 15.10., ak nebude súhlasiť s červeným vyznačením svojich plôch?

Odpoveď PPA: „Za formu obhajoby považujeme práve reakciu na výsledok monitoringu. Na základe takejto úpravy žiadosti alebo zaslanej geotagovanej fotografie bude prijímateľovi výsledok monitoringu prehodnotený. Ďalšou možnosťou obhajoby je podľa aktuálne nastavených procesov až reakcia na vydané rozhodnutie k priamym podporám.“

2. Informácia ku krížovej kontrole v GSAA: V aplikácii  GSAA 2023 dňa 13.9.2023, boli zverejnené okrem iného výsledky krížových kontrol, ktoré vykazujú hromadnú chybovosť pri neproduktívnych prvkoch/krajinných prvkoch – medza. Po predbežnej konzultácii s PPA (technické problémy), očakávame v najbližších dňoch opätovné spustenie krížových kontrol v GSAA, v ktorých by sa uvedené nezrovnalosti nemali vyskytovať. Požiadali sme zástupcov príslušných útvarov PPA o vyjadrenie, toto vyjadrenie Vám poskytneme bezodkladne po jeho obdržaní, ak to ešte situácia bude vyžadovať, teda v prípade, že PPA neuvedie túto informáciu na svojej stránke.

3. Aktualizované Usmernenie MPRV SR k NV SR č. 436/2022. V usmernení ministerstvo zvýraznilo najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcej verzii, žltým podfarbením textu.

Link na usmernenie: SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB - Usmernenia - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce