Pestovatelia repy so staronovým vedením

Zhromaždenie zástupcov Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska v Červeníku sa uskutočnilo 31. mája 2023. Okrem samotných pestovateľov sa ho zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o., Považského cukru, a.s. a Slovenského cukrovarníckeho spolku.

Zhromaždenie zástupcov pestovateľov viedol Igor Jakubička, podpredseda zväzu, ktorý na úvod stretnutia poznamenal: ,,Pevne veríme, že očakávané návrhy zmlúv pre hospodársky rok 2024/2025 pôjdu v línii pozitívnych sentimentov, ktoré nám zástupcovia cukrovarov v posledných dvoch rokoch prezentujú“.

Mária Piešťanská z rezortného ministerstva vyzdvihla vertikálu cukor - cukrová repa ako príklad fungujúcej spolupráce dvoch dôležitých odvetví prvovýroby a spracovateľov, ktorej kľúčovou úlohou je zabezpečenie potravinovej sebestačnosti krajiny.

Adrián Šedivý, konateľ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV, s.r.o., považuje za malý zázrak, že cukrovarnícky priemysel dokázal vytrvať a odolávať nástrahám, ktoré sú každý rok nové a nové. V minulosti sme videli rôzne predikcie na cukrovarnícku reformu, v ktorej sa Slovensko ako pestovateľská krajina cukrovej repy už nenachádzalo. ,,My všetci však máme pred sebou víziu v pestovaní cukrovej repy a v produkcii cukru. Pestovatelia cukrovej repy dokázali niečo, čomu v Európe historicky málokto veril. Cukor – cukrová repa je vertikála, ktorá ako jediná dokáže produkovať cukor v objeme, aký je potrebný pre našu krajinu,“ povedal  Andrián Šedivý vo svojom príhovore.

Michal Abelovič, predseda Predstavenstva Považský cukor, a.s., vyjadril v krátkom príhovore optimistický názor: ,,Neočakávam, že by sa mala svetová cena cukru korigovať. Ak áno, tak len mierne. Dostala sa tam, kde bola pred piatimi rokmi. Strednodobý výhľad je veľmi pozitívny. Verím, že budete verní cukrovej repe, ktorá bude z dlhodobého hľadiska veľmi silnou plodinou v rámci osevných postupov“.

Robert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska, v správe predstavenstva uviedol, že zväz má v súčasnosti 233 členov. Za ostatné dva roky pribudlo do zväzu 33 členov. Je vysoko organizovaný, pretože takmer 90% všetkých pestovateľov cukrovej repy pôsobiacich na Slovensku je súčasťou zväzu pestovateľov a tým má silnú pozíciu pri spoločných rokovaniach na rôznych úrovniach poľnohospodárskej samosprávy.

Členovia zväzu si po troch rokoch volili zo svojich radov nových členov predstavenstva, dozornej rady ako aj zástupcov členov v zmiešaných komisiách pri jednotlivých cukrovaroch. Na volebné obdobie 2023 - 2027 bol opätovne za predsedu zväzu zvolený Robert Kovács, za podpredsedu zväzu Igor Jakubička. Na čele dozornej rady zväzu bude počas nasledujúcich troch rokov predseda Vladimíra Sedláka. Výkonný riaditeľ Peter Závodský pokračuje aj naďalej vo svojej funkcii ako jediný profesionálny zamestnanec zväzu.

Zhromaždenia zástupcov sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Artim, ktorý informoval zúčastnených o aktuálnych témach v slovenskom agropotravinárstve.

V závere sa Robert Kovács spolu s pestovateľmi rozlúčil s Evou Tomkuljakovou, dlhoročnou riaditeľkou Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska, osobnosťou slovenského poľnohospodárstva a nestorkou cukrovarnícko - repárskeho odvetvia, ktorá si svojou prácou vybudovala meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Poďakoval jej za jej významný prínos pre sektor cukor - cukrová repa.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce