Bez politikov to nepôjde

Nestabilná politická situácia, výmena všetkých ministrov, vymenovanie novej, úradníckej vlády a blížiace sa predčasné voľby upriamili pozornosť delegátov XXXVI. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory /SPPK/ na rozhodujúcu úlohu pre najbližšie týždne - diskusie s predstaviteľmi politických strán. Túto predstavu o najbližšej komunikácii komory so zástupcami politických strán priblížil na valnom zhromaždení predseda SPPK Emil Macho.

Vo svojom príhovore pred poslancami Národnej rady SR, dnes už bývalým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja hovoril o dôvodoch, prečo chce komora pred voľbami zorganizovať verejnú diskusiu za účasti relevantných politických strán.

Z príhovoru Emila Macha

„Dnes sa tu s nami stretla skutočne veľmi silná zostava ľudí, ktorí nám v Národnej rade SR prijímajú zákony. SPPK vznikla v roku 1992, kedy zákonodarná moc predpokladala, že cez komoru bude štát prenášať svoje kompetencie. Sme jediná samospráva, ktorá ako-tak združuje slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Sme povinne pripomienkujúci orgán, člen tripartity, vyjadrujeme sa k legislatívnym návrhom zákonov, verejne komunikujeme témy, ktoré sú kľúčové pre naše obyvateľstvo.

Asi dnes nemá zmysel hovoriť o tom, kde dnes slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo je. A nemá zmysel hovoriť ani o tom, že priemerná životnosť ministra pôdohospodárstva je len niečo cez dva roky. Asi nemá zmysel hovoriť ani o tom, koľko sa nám za ostatné tri roky zmenilo ľudí v pozícii štátnych tajomníkov či generálnych riaditeľov. Poďme sa pozerať dopredu.

Preto by som chcel nacieliť pozornosť našich hostí najmä na 4 kľúčové priority, ktoré sme si vytýčili. Medzi ne určite radíme aj nutnosť komunikovať s politickými stranami. Len takto sa dá cez legislatívu presadiť to, aby sme o 10 rokov, lebo skôr to nebude, hovorili, že tu máme viacej slovenského bravčového mäsa a slovenských vajíčok, že slovenské agropotravinárstvo vie vyrábať pridanú hodnotu pre národné hospodárstvo. Budeme sa snažiť odborne komunikovať s politickými stranami a byť pre ne zdrojom odborných vedomostí v zmysle, aby sme predstavili odborné riešenie, aby si ich politici oslovili vo svojich predvolebných programoch. Pre nás je kľúčová aj stabilita legislatívneho procesu, aby sa znovu štandardne naštartoval sociálny dialóg a aby zákony vo veľkej miere neboli prijímané cez poslanecké návrhy. Aj o tom chceme rokovať s politikmi.

Úlohou už pre nového ministra bude modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a aktivity na medzinárodnom poli, najmä v Bruseli. Aktuálne riešime otázku prípadného znovuzavedenia obchodných bariér na dovoz ukrajinských agropotravinárskych komodít.

Ak niečo v našom poľnohospodárstve ostalo vo vzťahu k EU konkurencieschopné, tak je to obilie. Ale už aj to obilie je kvôli Ukrajine problémom. Preto tvrdíme, že EK by mala nanovo zaviesť kvóty, clá, aby tak ochránila európskych producentov obilia, pokiaľ sa ukrajinský poľnohospodár nenastaví na to, že bude dodržiavať rovnaké podmienky, ako to robíme v únii. Preto chceme aj vyzvať zástupcov Európskej komisie, aby sa výťažok z obchodných bariér poslal na pomoc ukrajinským poľnohospodárom.

Posledná téma, o ktorej je nutné v predstihu s politikmi hovoriť, je príprava štátneho rozpočtu pre budúci rok. Trend, ktorý cez štátne pomoci bol nastolený, vďaka čomu bolo do sektora naliatych  takmer 140 mil. eur, je to, čo budeme do budúca chcieť udržať. A to bude aj nová výzva pre politické strany, ktoré vzídu z predčasných volieb, aby aj pre ne bolo agropotravinárstvo priorita, ktorá sa zákonite pretaví do štátneho rozpočtu.“

Z príhovoru Jozefa Bíreša

Pred delegátmi valného zhromaždenia hovoril ešte vtedajší ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, dnes už minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

„S veľkou úctou a veľkým vyznaním predstupujem pred vás, lebo vám chcem poďakovať za všetky organizácie štátnej veterinárnej a potravinovej správy - teda za kontrolný orgán, že od posledného valného zhromaždenia ste chovali zvieratá a produkovali potraviny bez akejkoľvek potravinovej kauzy. Ak niečo bolo, tak sa to týkalo len potravín zo zahraničia. Vysoko si to vážim. Občan Európskej únie, teda aj Slovák, si musí byť istý, že potraviny, ktoré sa vyrábajú na národnom trhu, sú bezpečné a kvalitné. U nás to funguje. Okrem zachovania kvalitatívnych štandardov výroby je pred nami aj otázka ďalšie vzdelávania, zvyšovania odborného kreditu, predvídateľnosť, aplikácia nových poznatkov, umelá inteligencia, digitalizácia - to je správna cesta. Potrebujeme na ňu nastúpiť spoločne, musíme spoločne komunikovať, spoločne pracovať  a spoločne riešiť problémy a to nie spoza stola, ale priamo v praxi.“

Z príhovoru Jozefa Kissa

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiss sa poďakoval delegátom valného zhromaždenia za konštruktívnu kritiku a konštruktívny dialóg zo strany SPPK, pretože bez toho by sa agentúra neposunula tam, kde je momentálne.

„Máme za sebou mimoriadne náročné obdobie. Museli sme obhájiť význam našej platobnej agentúry, museli sme zabojovať o jej trvalú akreditáciu. Pred sebou máme ohlásené dva mimoriadne audity, ktoré sa budú konať z úrovne Európskeho dvora audítorov v júni a v júli to bude audit z EK. Oba budú zamerané na poskytovanie priamych podpôr, na monitoring území, na preukazovanie vlastníckych a užívacích vzťahov a na kontrolu obhospodarovania.

Vaša konštruktívna kritika pomáha obrusovať hrany medzi legislatívnou, medzi praxou a realitou, ktorá je častokrát úplne odlišná ako predstava z Bruselu, ktorá sa k nám dostáva v podobe zelených opatrení.

Som rád, že spolu s vami vytvárame priestor na diskusiu. Pokiaľ viete efektívne a účelovo poskytovať peniaze, aj tak to poľnohospodárstvo môže vyznieť atraktívne. Toto ja vnímam ako dlhodobo zanedbávané za ostatné roky. Preto verím, že sa nám podarilo nájsť správnu cestu aj napriek faktorom, ktoré nás za posledné dva roky ovplyvňovali. Do budúcna vám želám hlavne kontinuitu v tom dobrom, čo sa začalo a vaše odhodlanie vydržať v tlaku na politikov, ktorý je dôležitý pre to, čo sa začalo.“

Z príhovoru Rastislava Machunku

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka upriamil pozornosť delegátov a prítomných politikov najmä úroveň komunikácie SPPK a aktivity pri zlepšovaní podnikateľského prostredia pre slovenské agropotravinárske firmy.

„Treba povedať, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je najväčším členským zväzom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a nielen najväčším zväzom, ale aj najaktívnejším zväzom a myslím si, že nielen v rámci asociácie, ale v rámci celého Slovenska. Naozaj komoru je vidieť a počuť a to je mimoriadne dôležité, pretože politici reagujú pozitívne len na to, čo prichádza spätne ako názor občanov, názor svojich voličov a pokiaľ nebudeme aktívni v médiách a to naozaj na základe vysokej odbornej angažovanosti – čo komora robí, ale vždy slušne a ale aj dôrazne, tak úspešní nebudeme.

Dovoľte mi trošku odľahčiť dnešné rokovanie a povedať, že sme prežili okupáciu v roku 1968, prežili sme vládu Igora Matoviča aj Eduarda Hegera, nakoniec aj Roberta Fica, prežijeme určite vládu aj Ľudovíta Ódora, všetky ďalšie, ktoré prídu a prežijeme to predovšetkým preto, lebo máme skúsenosti. Dnes vieme, že sa môžeme spoľahnúť predovšetkým sami na seba. Dávam nám to nádej, že tu budeme ešte ďalšie a ďalšie roky a dávame nádej nielen sami sebe, ale aj občanom Slovenskej republiky na rozdiel od politikov, pretože práve agropotravinársky sektor je  ten, ktorý je v krízových situáciách mimoriadne dôležitý.“

Z príhovoru Jana Doležala

Prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal vyzdvihol aktivity SPPK na medzinárodnej scéne.

„Máte teraz jedinečnú príležitosť, aby ste definovali svoje priority a aby ste chceli od vašich politikov splenenie predvolebných sľubov. Covidové a vojnové obdobie teraz záujem politikov o potraviny výrazne znásobil. Preto musíte byť teraz hlasní a aktívni. Bojujeme nielen za seba, ale aj za občanov, ktorí chcú kvalitné, bezpečné a zdravé potraviny z lokálnych zdrojov.

Rok 2023 bude pravdepodobne úplne iný ako bol rok 2022. Chcem sa  vám preto poďakovať za dlhodobú spoluprácu, najmä na medzinárodnej úrovni. Mnohé pravidlá sa vo veľkej miere riešia v Bruseli. Pokiaľ tam nebudeme aktívni, tak nám neostane nič, len sťažovanie. Ak nebudeme proaktívni, tak veľa toho nedosiahneme. Chcem vám popriať úspešný rok, nielen čo sa týka množstva úrody, ale aj cien a chcem vám zaželať aj úspešný volebný rok, aby ste po ňom mali takých politikov pri moci, ktorí budú vedieť a chcieť váš aktívne počúvať.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce