Nový bič na poľnohospodárov

Ďalšia byrokratická povinnosť štátu sťaží poľnohospodárom ich podnikanie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa totiž chystá sprísniť podmienky chovu zvierat. Konkrétne po novom bude požadovať, aby poľnohospodári výrazne skrátili dobu ohlasovania zmien v chovoch hospodárskych zvierat.

Samotná ohlasovacia povinnosť pri chove hospodárskych zvierat nie je pre slovenských poľnohospodárov žiadnou novinkou. Chovatelia musia štandardne nahlasovať akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú chovov hospodárskych zvierat. Centrálnemu registru hospodárskych zvierat musia oznamovať napríklad počet narodených alebo uhynutých zvierat, množstvo zvierat, s ktorými obchodujú alebo ich prevážajú z domovskej farmy na iné miesto. Doteraz mali na nahlásenie zmien do centrálneho registra čas jeden týždeň. Od prvého júla ministerstvo pôdohospodárstva navrhuje túto dobu skrátiť len na 24 hodín.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na jednej strane víta iniciatívu ministerstva, ktorou chce zlepšiť monitoring pohybu zvierat a živočíšnych produktov. Na strane druhej si však myslíme, že 24-hodinová oznamovacia lehota je až príliš krátka na to, aby pri obrovskom množstve praktických a administratívnych povinností mal poľnohospodár reálnu šancu stihnúť zahlasovať akýkoľvek pohyb zvieraťa v rámci farmy a mimo nej už počas jedného dňa.

„Navrhovaná 24-hodinová lehota bude znamenať ešte väčšiu chybovosť a pokuty pre poľnohospodárov. Podľa nás pri novom režime nebudú mať ani špičkové chovy šancu dodržať takto prísne stanovené podmienky. Paradoxom navyše je, že aj samotná európska legislatíva umožňuje nahlasovať zmeny až do siedmich dní. Opäť teda chceme byť pápežskejší ako pápež? Ak chceme podporovať rozvoj živočíšnej výroby, tak navrhujeme, aby ministerstvo k skráteniu oznamovacej povinnosti nepristúpilo,“ uviedol výkonný podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.

Skrátená, len 24-hodinová oznamovacia povinnosť, môže pre chovateľov zvierat predstavovať skutočne riziko z toho, že ju reálne nebudú vedieť splniť. Môže byť nerealizovateľná aj pre možné technické problémy súvisiace s internetovým pripojením či už u poľnohospodára alebo na strane centrálneho registra. 

Chov hospodárskych zvierat je pritom veľmi náročným druhom poľnohospodárskej činnosti z hľadiska manažérstva a dostatku finančných zdrojov. Aj z tohto dôvodu stavy zvierat na Slovensku roky neustále klesajú. Nové administratívne povinnosti, najmä tie, ktoré nevychádzajú z praktického poľnohospodárskeho života, sú ďalšou bariérou, pre ktorú sa tento sektor stáva neatraktívnym. Avizované ciele Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá platí od januára tohto roka, si pritom kladú za jednu z priorít posilnenie chovov hospodárskych zvierat, zvýšenie ich počtu a tým aj ponuky kvalitného a zdravého slovenského mäsa pre našich spotrebiteľov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce