Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Slovenskí potravinári apelujú na vládu SR, aby v roku 2023 prijala opatrenia, ktoré pomôžu zabezpečiť stabilnú výrobu potravín a zvýšenie ich sebestačnosti v SR. Na zvýšenie konkurencieschopnosti našich potravinárov na európskom trhu a preklenutie mimoriadne náročného obdobia spojeného s infláciou a dôsledkami energetickej krízy je kľúčová dlhodobá a systematická finančná podpora štátu, ktorá nesmie závisieť na vôli žiadnej vládnej garnitúry. 

Napriek tomu, že slovenskí potravinári združení v Únii potravinárov Slovenska produkujú zdravé, bezpečné a nutrične hodnotné potraviny, v súčasnej mimoriadne komplikovanej dobe konkurenčne vyhrávajú potraviny toho európskeho štátu, ktorý systematicky a cielene finančne podporuje vlastnú výrobu potravín s ohľadom na globálny vývoj vo svete a sprísňujúce sa environmentálne požiadavky. 

Kroky štátu preto musia v roku 2023 viesť k ďalšiemu posilneniu konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu (inovácia a modernizácia výroby), k vytváraniu nových pracovných miest a k podpore zvýšenia podielu domácich potravín v obchodných reťazcoch. Iba zvýšenie podielu kvalitných slovenských potravín na pultoch, než je dlhoročne zaznamenávaných 40 %, zmierni obrovské dovozy tovaru a zvýši kvalitu ponúkaných potravín. Zhodli sa na tom členovia Únie potravinárov Slovenska po skončení 30. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 15. marca 2023.

„Únia potravinárov Slovenska si za tohtoročnú prioritu kladie vytvorenie legislatívneho rámca pre stabilný a transparentný systém štátnej pomoci pre potravinársky priemysel, vypracovanie a schválenie systémových schém štátnej pomoci pre potravinársky priemysel v Bruseli a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte na ich realizáciu. Schémy štátnej pomoci by sa prioritne mali týkať kompenzácie nárastu vstupných výrobných nákladov – pokrytie zvýšených nákladov na cenu plynu a elektriny a dodatočné pokrytie časti spotrebnej dane za pohonné hmoty, plyn a elektrinu,“ uviedol predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

Mimoriadne dôležitá je aj modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Budeme presadzovať navýšenie prostriedkov na investície do inovácií v potravinárskom priemysle. Balík vo výške 75 mil. eur na celé programovacie obdobie (do roku 2027) je nedostatočný, ak chceme zabezpečiť ďalší rozvoj potravinárskych podnikov. Zároveň považujeme za nevyhnutné, aby zmenám právnych predpisov predchádzala otvorená odborná diskusia zo zástupcami výrobcov potravín a zamestnávateľov a riadny legislatívny proces.

Potravinársky priemysel je v európskych krajinách vnímaný ako strategické odvetvie hospodárskej a sociálnej politiky štátu. Rovnaké postavenie musí mať výroba potravín aj na Slovensku. Jej význam sa zvýrazňuje aktuálnou mimoriadne nestabilnou a nepredvídateľnou dobou v ktorej žijeme a ktorá sa odráža aj vo výrobe potravín.

Únia potravinárov Slovenska (ÚPS) je združenie fyzických a právnických osôb a samosprávnych organizácií združujúcich fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v potravinárstve, v technických, obchodných, vedeckých a výskumných službách pre potravinárstvo a sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Stratégiou ÚPS je zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť slovenského potravinárskeho priemyslu. Úlohou ÚPS je vytvárať vhodné legislatívne prostredie a znižovanie administratívnej záťaže pre potravinársky sektor. Cieľom ÚPS je obhajoba a ochrana spoločných záujmov a presadzovanie požiadaviek svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku.

 

Členmi Únie potravinárov Slovenska sú:

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov

Slovenský mliekarenský zväz

Slovenský konzervárenský zväz

Slovenský cukrovarnícky spolok

Slovenská spoločnosť mlynárov

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Únia hydinárov Slovenska

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Palma, a.s. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce