Na návšteve v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

V týchto dňoch vrcholí podávanie prihlášok na stredné školy. Niektoré zamerania nepotrebujú výrazne bojovať o priazeň žiakov základných škôl. Nie je žiadnym tajomstvom, že agropotravinárske odbory sú skôr na strane druhej. Dlhodobo nelákajú masy mladých ľudí, preto musia stredné odborné školy s týmito odbormi vynaložiť omnoho viac úsilia, aby prilákali nových študentov. Poznáme však aj pozitívne príklady.

Riaditeľka školy Katarína Kubišová sama spredávdza uchádzačov o štúdium počas Dňa otvorených dverí 

Dôležitý je osobný kontakt

Na konci februára sme sa vybrali pozrieť sa na deň otvorených dverí na Spojenú školu  - Strednú odbornú školu pôdohospodársku a veterinárnu v Ivanke pri Dunaji. Keďže na podávanie prihlášok na stredné školy ostáva už len niekoľko dní, prekvapil nás veľký záujem mladých ľudí v sprievode rodičov, vďaka ktorým nebolo pred školou ani kde zaparkovať. „V tomto období chodia už len väčšinou tí uchádzači, ktorí už sú rozhodnutí, ale chcú si to tu ešte prísť pozrieť a potvrdiť. Keď sa k nám prídu osobne pozrieť, už sa väčšinou aj rozhodnú pre našu školu,“ hovorí riaditeľka školy Katarína Kubišová, ktorá počas dňa otvorených dverí sama sprevádza skupinky žiakov s rodičmi.

Vedenie školy vsadilo práve na osobný kontakt so záujemcami o štúdium a takéto dni otvorených dverí škola realizuje počas roka mnohokrát, dokonca aj v sobotu, aby prilákala aj ľudí z ďaleka. „Osobný kontakt je veľmi dôležitý. Máme svoje zázemie, kone, drobnochov, rybníky – ponúkame žiakom živý kontakt so zvieratami. Vzťah k agropotravinárstvu však musíme budovať už od útleho detstva, preto pracujeme už so škôlkarmi.“ vysvetľuje riaditeľka školy.

Tešia sa z uplatnenia študentov

Nábor podľa nej však trvá 12 mesiacov v roku. Zástupcovia školy proaktívne cestujú za študentmi na Myjavu a iných lokalít, organizujú aj letné tábory pre deti od 5 rokov a z neďalekých škôlok vozia deti aj priamo do svojich stredísk. S náborovaním sa snažia pomáhať aj zamestnávatelia, s ktorými spolupracujú v rámci duálneho systému vzdelávania. Podľa slov riaditeľky školy, na ktorej aktuálne študuje približne 900 žiakov, však posledné roky pociťujú o štúdium vyšší záujem zo strany žiakov. Často aj vyšší, ako dokážu prijať. Samozrejme, závisí aj od konkrétnych odborov. Dôkazom sú však aj plné kapacity dvoch internátov v Ivanke pri Dunaji a Bernolákove, ktoré spolu ubytujú približne 250 študentov.

Najväčší záujem je na škole o odbory ako chov koní a jazdectvo, veterinárne odbory či rybárstvo. Práve tu zaznamenávajú vynikajúce výsledky v rámci uplatnenia absolventov. „Z týchto odborov máme absolventov aj mimo Slovenska, napríklad v Nemecku, Švajčiarsku či Maďarsku. Zahraničie ich často preplatí a práve to ma veľmi mrzí, že naši študenti neostávajú pracovať doma. V rámci rybárstva má uplatnenie na Slovensku prakticky každý náš absolvent,“ konštatuje Katarína Kubišová.

Veľký záujem je aj o exkurziu v stajniach v Bernolákove

Spoliehať sa musia najmä sami na seba

Pre nie práve šťastné nastavenie normatívov im rozpočet prakticky nikdy nepokrýva ani len mzdy učiteľov a nutné je tak ďalšie dofinancovanie zo strany zriaďovateľa. Ide o dlhodobý problém, ktorý dáva zabrať mnohým odborným školám s agropotravinárskym zameraním. Školy tak musia hľadať ďalšie možnosti a aktívne sa zapájajú do rôznych projektov, z ktorých môžu získať nejaké financie. Pozitívnym príkladom je práve Spojená škola  v Ivanke pri Dunaji, ktorá ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy práve finišuje s ďalším pracoviskom – Farmou v Zálesí.

Práve tu chystá škola halu na jazdectvo, chov broilerov a moriek, mechanizačnú a stolársku dielňu, veterinárnu kliniku, priestory na chov japonských prepeličiek či salón pre psy. V jednej samostatnej jednotke by sme mali nájsť aj farmársky dvor. Keďže má škola aj povolenie na predaj z dvora, v Zálesí by mala vzniknúť aj malá mliekareň a predajnička. Smelý projekt plánuje odprezentovať už v septembri. „Snažíme sa všetko so všetkým poprepájať, stavili sme na odbornosť. Neponúkame množstvo rôznych odborov, ale pridružené odbory z jednej oblasti, inak to ide na úkor kvality výučby,“ vysvetľuje model výučby riaditeľka školy s najväčším počtom žiakov v agropotravinárskych odboroch na Slovensku.

Výhodou štúdia s orientáciou na chov koní a jazdectvo je fakt, že toto zameranie spadá pod odbor agropodnikanie. Študenta teda pritiahne vzdelávať sa v odbore chovu koní, ale popri tom sa učí aj o mechanizácii a ďalších oblastiach poľnohospodárskej výroby. Neraz sa tak na škole v Ivanke pri Dunaji stalo, že študenti z tohto odboru nakoniec skončili pri farmárčení. A práve to je podľa filozofie Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji to najdôležitejšie – v každom ohľade budovanie vzťahu k agropotravinárstvu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce