Pozývame na informačné dni

V súvislosti so spustením implementácie jednotlivých intervencií Strategického plánu SPP na roky 2023 – 2027 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pripravuje sériu informačných seminárov, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici marca v Nitre, Košiciach a Banskej Bystrici. Na tieto tzv. Krajské informačné dni pozývame predovšetkým členov komory, ale vítaní sú aj nečlenovia. Cieľom je totiž ponúknuť všetkým poľnohospodárom aktuálne informácie, aby sa mohli čo najlepšie pripraviť na predkladanie žiadostí o priame platby a neprojektové opatrenia.

Už takmer 3 roky sa poľnohospodári venujú teoretickej príprave, pripomienkovaniu a oboznamovaniu sa s novými opatreniami Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré pre subjekty hospodáriace na pôde vytvorilo množstvo teoretikov.

Napriek tomu, že sa pomyslený “Deň D“ začiatku kampane 2023 nezadržateľne blíži, stále nie sú k dispozícii všetky potrebné pokyny a usmernenia, ako v praxi realizovať to, čo sa nakreslilo a napísalo na papier. Napriek prísľubom a záverom z doteraz zrealizovaných vzdelávacích aktivít k novej SPP 2023-2027, ktoré končili konštatovaním, že všetky podrobnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejní v metodických usmerneniach k už vydaným nariadeniam vlády SR v dostatočnej časovej rezerve na oboznámenie sa s nimi.

Preto sme sa rozhodli ešte raz zmobilizovať všetky kapacity v rámci členskej základne SPPK, zosumarizovať a prezentovať to, čomu sa nemôžeme vyhnúť, ak chceme byť úspešní pri žiadostiach o finančnú podporu.

Termíny informačných dní sme naplánovali tak, aby boli čo najbližšie k pripravovanému začiatku spustenia výziev na predkladanie žiadostí. Veríme tiež, že v týchto termínoch už budú k dispozícii všetky potrebné formálne pokyny a dokumenty. Následne na samotnom podujatí už snáď budú môcť poľnohospodári získať odpovede aj na otázky, ako si napr. odpočítať oprávnené položky v rámci stropovania, ako v rámci baseline vytvoriť a udržiavať neproduktívne prvky na ornej pôde, ako hospodáriť a čo je vlastne možné pestovať na pôdach ohrozených eróziou, či ako vytvoriť najväčšiu povolenú výmeru ornej pôdy, ak sa zapojím do celofarmovej ekoschémy.

V mene vedenia SPPK si Vás dovoľujeme pozvať na Krajské informačné dni, ktoré sa uskutočnia: 16.3. 2023 v Nitre (Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre), 21.3. 2023 v Košiciach a 22.3. 2023 v Banskej Bystrici.

V prílohe na stiahnutie nájdete pozvánku k jednotlivému informačnému dňu a pokyny na prihlásenie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce