Maturitné, záverečné a absolventské skúšky v skupinách študijných a učebných odborov 29, 42, 43 a 45

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ako stavovská organizácia je v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov inštitúciou podieľajúcou sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Vecnú pôsobnosť SPPK k skupinám odborov vzdelávania upravuje príloha č. 9 k vyhláške č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 287/2022 Z. z.“).

Skupina odborov

Spolupracujúca organizácia

29 Potravinárstvo

Republiková únia zamestnávateľov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Slovenská živnostenská komora

42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. 

Slovenská lesnícka komora

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

43 Veterinárne vedy

Komora veterinárnych lekárov SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. 

Slovenská lesnícka komora

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v zmysle vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole a v zmysle interných predpisov vydáva vyjadrenia k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky a deleguje zástupcov do skúšobných komisií maturitných, záverečných a absolventských skúšok k študijným a učebným odborom zo skupín odborov 29, 42, 43 a 45.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce