Svetové ceny potravín za rok 2022 s niekoľkými rekordmi

Index cien potravín FAO dosiahol v decembri 2022 v priemere 132,4 bodu, čo je o 2,6 bodu (1,9 %) menej ako v novembri. Ide o deviaty mesačný pokles v rade a aktuálne je hodnota indexu o 1,3 bodu (1 %) pod svojou hodnotou spred roka. Pokles indexu v decembri bol spôsobený prudkým znížením medzinárodných cien rastlinných olejov spolu s poklesom cien obilnín a mäsa. Tieto poklesy však čiastočne vykompenzovali zvýšenia cien cukru a mliečnych výrobkov.

Celkovo dosiahol index v roku 2022 v priemere 143,7 bodu, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast o 14,3%.

» Index cien obilnín FAO mal v decembri v priemere 147,3 bodu, čo je o 2,9 bodu (1,9 %) menej ako v novembri. Stále je to však o 6,8 bodu (4,8 %) nad jeho hodnotou z decembra 2021. Cena pšenice v decembri klesla, keďže zber na južnej pologuli je stále v procese a konkurencia medzi vývozcami ostala silná.

Svetové ceny kukurice sa medzimesačne tiež zmiernili, dopomohla tomu silná konkurencia z Brazílie. Silnejší pokles zmiernili obavy zo sucha v Argentíne. Svetové ceny ciroku a jačmeňa, ovplyvnené presahom z trhov s kukuricou a pšenicou, rovnako klesli. Naopak, nákupy ázijských kupcov a zhodnocovanie meny voči americkému doláru v niektorých vyvážajúcich krajinách udržali zvyšujúce sa medzinárodné ceny ryže.

V roku 2022 celkovo dosiahol index cien obilnín FAO nové rekordné maximum 154,7 bodu, o 23,5 bodu (17,9 %) viac ako v roku 2021. O 8,8 % tak prekonal ročný priemerný rekord z roku 2011. Svetové ceny kukurica a pšenica tiež dosiahli nové rekordné maximá. V priemere o 24,8 a 15,6 % vyššie ako v roku 2021. Ceny ryže boli v priemere o 2,9 % vyššie ako v roku 2021. Nárast indexu cien obilnín FAO v roku 2022 bol spôsobený mnohými faktormi vrátane významných narušení trhu, zvýšenej neistoty, vyšších nákladov na energiu a vstupy, nepriaznivého počasia u niekoľkých kľúčových dodávateľov a pokračujúceho silného globálneho dopytu po potravinách.

» Index cien rastlinných olejov FAO klesol v decembri o 6,7 % a zaznamenal v priemere 144,4 bodu, čo je najnižšia úroveň od februára 2021. Po krátkodobom oživení svetové ceny palmového oleja klesli o takmer 5 %. Bolo to spôsobené najmä vďaka pomalému globálnemu dopytu po dovoze, a to aj napriek nižším produkciám v hlavných krajinách produkujúcich palmový olej.

Svetové ceny sójového oleja medzitým výrazne klesli, a to najmä v dôsledku pozitívnych vyhliadok sezónne rastúcej produkcie v Južnej Amerike. Pokiaľ ide o repkový a slnečnicový olej medzinárodné ceny klesli v dôsledku rozsiahlych svetových dodávok a utlmeného dovozného dopytu najmä z Európskej únie.

Celkovo za rok 2022 dosiahol index cien rastlinného oleja FAO nový rekord - v priemere 187,8 bodu, čo je o 13,9 % viac ako v roku 2021.

» Index cien mliečnych výrobkov FAO mal v decembri v priemere 139,1 bodu, čo je o 1,5 bodu (1,1 %) viac ako v novembri. Ide zároveň o prvý mesiac nárastu po piatich po sebe idúcich mesiacoch poklesu. Svetové ceny zároveň prekonali svoju hodnotu spred roka o 7,9 %.

Medzinárodné ceny syrov v decembri vzrástli, najmä v dôsledku silného globálneho dopytu po dovoze. Medzinárodné ceny masla klesali už šiesty mesiac po sebe, a to pre pomalý globálny dovozový dopyt a dostupnosť primeraných domácich zásob na pokrytie krátkodobých potrieb. Medzinárodné ceny sušeného mlieka sa taktiež mierne znížili.

Celkovo za rok 2022 dosiahol index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO v priemere 142,5 bodu, čo je o 19,6 % viac ako v roku 2021. Ide zároveň o najvyšší ročný priemer od roku 1990.

» Index cien mäsa FAO dosiahol v decembri v priemere 113,8 bodu, čo je o 1,4 bodu (1,2 %) menej ako v novembri. Ide zároveň o šiesty mesačný pokles v rade. Hodnota indexu však ostala o 2,8 bodu (2,5 %) nad svojou úrovňou z predchádzajúceho roka.

Pokles indexu v decembri spôsobili nižšie svetové ceny hovädzieho a hydinového mäsa, čiastočne kompenzované vyššími cenami bravčového a ovčieho mäsa. Medzinárodné ceny hovädzieho mäsa klesli pod tlakom vyššej ponuky jatočného dobytka v niekoľkých veľkých producentských krajinách a pre nevýrazný globálny dopyt po strednodobých dodávkach.

Ceny hydinového mäsa klesli, keďže vývozné možnosti boli viac než dostatočné na uspokojenie dovozného dopytu. Ceny sa udržali na svojich hodnotách aj po prepuknutí a intenzívnom šírení vtáčej chrípky. Naopak, svetové ceny bravčového mäsa sa zvýšili, a to najmä pre silný dopyt v predvianočnom období predovšetkým v Európe. Ceny ovčieho mäsa vzrástli v dôsledku menových pohybov.

Celkové hodnoty v roku 2022 prekonali predošlý rok o 10,4 % a zaznamenali v priemere 118,9 bodu. Rovnako ako pri mliečnych výrobkoch aj tu sme zaznamenali najvyšší ročný priemer od roku 1990.

» Index cien cukru FAO dosiahol v decembri v priemere 117,2 bodu, čo je o 2,8 bodu (2,4 %) viac ako v novembri. Je to druhý po sebe idúci mesiac rastu a najvyššia úroveň za posledných šesť mesiacov. Decembrový nárast medzinárodných cien cukru súvisel najmä s obavami z vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok v Indii, ktorá je druhým najväčším svetovým producentom cukru.

Za celý rok 2022 dosiahol index cien cukru FAO v priemere 114,5 bodu, čo je o 4,7 % viac ako v roku 2021. Ide o najvyšší ročný priemer od roku 2012.

Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 – 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce