Čo sa nám podarilo v roku 2022

Rok 2022 bol v našom agropotravinárstve opäť mimoriadne náročný a turbulentný. Extrémy počasia, vojna na Ukrajine, energetická kríza, príprava Strategického plánu novej SPP - to sú azda najsilnejšie momenty a témy uplynulého roka.

Počas celého roka sme v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore pracovali na tom, aby dopady pandémie a energetickej krízy boli pre náš sektor čo najmenšie. Upozorňovali sme na chyby, ktoré bolo potrebné urgentne riešiť, kritizovali sme, ale aj chválili a poďakovali. Uplatňovali sme množstvo pripomienok v rámci legislatívneho procesu, usmerňovali sme agropotravinárov a bojovali za lepšie podmienky pri ich podnikaní. Pozrite sa, čo sa nám podarilo pre všetkých chovateľov, pestovateľov, výrobcov potravín na Slovensku, teda nielen pre členov SPPK:

Bojovali sme za konkurencieschopnú štátnu pomoc. Výsledkom je historicky najvyššia štátna pomoc pre agropotravinárstvo. (vyplatených 132 mil. eur)

Tlačili sme na rýchle odškodnenie za škody spôsobené suchom. Vláda nakoniec vyčlenila na odškodnenie za extrémne sucho 50 mil. eur, ktoré boli vyplatené ešte v minulom roku.

Podarilo sa nám zmeniť nastavenie ekoschém a kondicionality tak, aby boli akceptovateľné pre väčšinu poľnohospodárov. Prvotný návrh týchto nariadení neveštil nič dobré. Za aktuálnym nastavením ekoschém a kondicionalít je obrovské angažovanie sa Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK, opakované oslovovanie celej poľnohospodárskej verejnosti cez dotazníky, emaily, telefonáty, neustály tlak na príslušné inštitúcie, operatívna príprava a obhajoba podkladov/návrhov na prispôsobenie sa podmienkam SR. Stovky hodín mravenčej práce, stovky telefonátov, desiatky listov a množstvo rokovaní vedenia SPPK a zamestnancov komory so zástupcami rezortného ministerstva. 

V roku 2022 sme pripomienkovali 45 legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, pričom sme spolu uplatnili 409 zásadných pripomienok. Pre porovnanie v roku 2021 sme pripomienkovali 23 materiálov a uplatnili 170 zásadných pripomienok. Čo sa týka Strategického plánu SPP 2023-2027, nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality a nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov, sme dosiahli zmeny, aby boli predpisy vykonateľné pre poľnohospodárov, nakoľko pôvodné návrhy boli neakceptovateľné, ba niekedy až likvidačné pre slovenských poľnohospodárov.

Alokácia investičnej pomoci pre potravinárov sa zvýšila až na 240 miliónov eur aj vďaka nášmu úsiliu. Pri novele zákona o potravinách sa nám podarilo presadiť, aby pri predaji potravín po dátume minimálnej trvanlivosti za predaj týchto potravín zodpovedal prevádzkovateľ.

Rozbehli sme online školenia na platforme i-Tutor. Poskytujeme vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín v najflexibilnejšej forme.

Začali sme školiť hlavných inštruktorov na pracovisku praktického vyučovania. U 38 nových zamestnávateľov sme overili spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a opakovane sme overili ďalších 16 zamestnávateľov. Vďaka SPPK si tak zamestnávatelia v agropotravinárskom sektore, v lesníctve a veterinárnych vedách môžu vychovávať svojich budúcich zamestnancov priamo v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania vo svojich podnikoch.

V médiách pravidelne komunikujeme o slovenskom agropotravinárstve, jeho benefitoch a prínosoch pre našu spoločnosť. V roku 2022 sme sa začali podieľať na relácii Naše potraviny na TA3, kde každý týždeň pripravujeme aktuálnu tému z agropotravinárstva. V minulom roku sme nadviazali aj spoluprácu s Dámskym klubom na RTVS, v ktorom každý mesiac predstavujeme konkrétnu plodinu alebo domáci produkt a jeho benefity. Okrem každodenných vyjadrení pre celoštátne televízie, rádiá a spravodajské portály sa nám tak podarilo osloviť skupinu divákov aj prostredníctvom publicistických televíznych relácií. Dámske publikum, ktoré v rodine výrazne ovplyvňuje stravovacie návyky, sa aj vďaka SPPK môže dozvedieť, že s výrobou slovenských potravín sa spája množstvo pozitívnych informácií. 

Okrem toho sme pripravili aj historicky prvú kalkulačku pre výpočet podpôr, zorganizovali sme spoločné zasadnutie zástupcov agropotravinárskych samospráv krajín V4, Bulharska, Estónska, Chorvátska, Litvy a Rumunska. Zúčastnili sme sa množstva rokovaní v Bruseli, ale aj na domácej pôde. Na Valnom zhromaždení SPPK sme oslávili 30. výročie od založenia SPPK. Predstavili sme sa aj na medzinárodnej výstave Agrokomplex v Nitre či Celoslovenských dňoch poľa v Dolnej Krupej a mnohých ďalších odborných podujatiach a seminároch. 

 

Pozrite si aj krátky videozostrih z minulého roka

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce