Predĺženie termínu podávania žiadostí

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine oznamuje, že v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom, výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine je predĺžená a žiadosť o poskytnutie pomoci je možné podať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 5. januára 2023 do 12:00 hod.

Akceptované budú všetky žiadosti s pečiatkou podacej pošty najneskôr zo dňa 5.1.2023. Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadosti, t.j. 5.1.2023 do 12:00 hod.

Termín uzavretia výzvy je konečný. Ostatné podmienky uvedené vo výzve ostávajú nezmenené. Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa so znením výzvy a všetkých sprievodných dokumentov.

Viac informácií nájdete na: www.nppc.sk NPPC - Aktuality

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce