Sadzobník platieb na rok 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo vo vestníku oznámenie o sumách sadzieb viazaných a oddelených priamych platieb na rok 2022.

 

Sumy sadzieb pre jednotlivé viazané priame platby:

Platba na pestovanie cukrovej repy 377,55 EUR/ha;

Platba na pestovanie chmeľu 540,39 EUR/ha;

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou 400,11 EUR/ha;

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou 545,86 EUR/ha;

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny 392,99 EUR/ha;

Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín 76,29 EUR/ha;

Platba na pestovanie rajčiakov 456,48 EUR/ha.

Ak celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť, prekročí čistý strop priamych
platieb pre príslušný kalendárny rok, výška všetkých priamych platieb sa lineárne zníži.

 

Sumy sadzieb pre jednotlivé oddelené priame platby:

Prechodný zjednodušený režim základnej platby 113,07 EUR/ha;

Redistributívna platba

do 4,99 ha vrátane 60,81 EUR/ha;

od 5,00 ha a 14,99 ha vrátane 44,19 EUR/ha,

nad 15,00 ha vrátane 33,27 EUR/ha;

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie 65,54 EUR/ha;

Platba pre mladých poľnohospodárov 118,41 EUR/ha.

Ak celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť, prekročí čistý strop priamych
platieb pre príslušný kalendárny rok, výška všetkých priamych platieb sa lineárne zníži.

Celú informáciu nájdete na tomto odkaze.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce