Poľnohospodári a potravinári vítajú možnosti väčšej podpory

Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pozitívne reagujú na oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o navýšení finančných zdrojov na podporu potravinárskej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby.

Ako je známe, alokácia investičnej výzvy pre potravinárov sa zvyšuje zo súčasných 170 na 240 miliónov eur. Agrorezort chystá aj výzvu pre špeciálnu rastlinnú výrobu vo výške 50 miliónov eur. Členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory oceňujú, že ministerstvo a platobná agentúra idú takýmto spôsobom zmierniť obrovský investičný dlh v odvetví.

Marián Šolty, podpredseda SPPK

„Túto informáciu musíme prijať pozitívne. Dlhoročným faktom totiž je, že podniky sa chcú rozvíjať, ale chýba im potrebné množstvo finančných prostriedkov na túto realizáciu. V čase energetickej krízy je preto zásadné, aby štát aj takýmto spôsobom pomohol v rozvoji potravinárskych firiem a zmiernení ich investičného dlhu. Vzhľadom na situáciu s cenami vstupov pri výrobe potravín a najmä vzhľadom na energetickú krízu predpokladám, že väčšina potravinárskych projektov sa zameria na zníženie energetickej náročnosti pri výrobe potravín. Počítame s tým, že časť projektov sa bude sústrediť na vybudovanie fotovoltaiky, na zmenu vykurovacieho procesu – prehodnotenie vykurovacieho média. Verím, že z vyčlenenej sumy sa vyčerpá čo najviac finančných prostriedkov a že potravinári budú mať úprimný záujem o využitie tejto formy pomoci.“

Jozef Šumichrast, člen Predstavenstva SPPK

„Investície do špeciálnej rastlinnej výroby musíme vždy hodnotiť pozitívne. Táto oblasť poľnohospodárstva bola dlhodobo zanedbávaná, aj finančne poddimenzovaná, takže je úplne prirodzené, že ju treba podporiť čo najvyšším objemom finančných zdrojov. Tento krok sa následne prejaví pozitívne aj na salde zahraničného obchodu, keďže dokážeme vyrobiť viac s možnosťou zmiernenia importu. Ako je známe, tak práve ovocie a zelenina tvorí až 25% z pasívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami.

Naši pestovatelia skutočne potrebujú pomôcť, a to najmä teraz v energetickej kríze a to aj formou prevádzkovej pomoci.

Pestovatelia sa o možnosti využitia pripravovanej pomoci budú rozhodovať najmä podľa veľkosti podniku a plochy, na ktorej hospodária. Menší pestovatelia potrebujú novú techniku, moderné stroje. Väčší pestovatelia chcú investovať do technológií a skladovania, do pozberových liniek všade tam, kde už finalizujú produkt. Domnievam sa ale, že projekty sa budú zaoberať aj spôsobom úspory energií.“

Daniel Molnár, predseda Únie potravinárov Slovenska

„Ohlásené zvýšenie investičnej výzvy je výbornou správou pre potravinársky priemysel. Potravinári dlhodobo požadovali navýšenie finančných zdrojov. Z odhadovaného miliardového investičného dlhu tak ideme ukrojiť štvrtinu a to je už veľká pomoc. Samozrejme, očakávame, že výrobcovia potravín budú mať záujem o projekty.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce