Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA pre rok 2022 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 22.11.2022 do 08:00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2022 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr.

Kompletnú informáciu vrátane príloh nájdete na linku: Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2022 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022 na jednotnej žiadosti na rok 2022.

Kompletnú informáciu vrátane termínov a zoznamu žiadateľov nájdete na linku: Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce