Alokácia v podopatrení 4.2 sa navyšuje o 70 mil. eur

Alokácia investičnej výzvy pre potravinárov sa zvyšuje zo súčasných 170 na 240 miliónov eur. Agrorezort chystá aj výzvu pre špeciálnu rastlinnú výrobu vo výške 50 miliónov eur.

Foto: MPRV SR

"Rozhodli sme sa zvýšiť alokáciu na uspokojenie potrieb potravinárov zo 170 na 240 miliónov eur. Ide o výzvu podopatrenia 4.2. Do nej sa prihlásilo viac ako 600 potravinárov. Vyhodnotili sme všetky projekty a zistili sme, že 500 žiadateľov spĺňa minimálne kritériá na to, aby boli oprávnení získať podporu. Je to vlastne obraz o aktuálnej veľkosti investičného dlhu. Dnes teda prijímame rozhodnutie, že celý investičný dlh bude odstránený s uvedenou masívnou podporou do potravinárstva vo výške takmer štvrť miliardy eur. Ide o historicky najväčšiu pomoc, nielen do potravinárstva, ale celkovo do agropotravinárskeho sektora od vzniku SR," priblížil Vlčan.

Zvýšenie alokácie sa podľa jeho slov netýka pekárenského odvetvia, z ktorého prišli žiadosti o podporu len za 31 miliónov eur, hoci alokácia pre toto odvetvie je 35 miliónov eur."Druhá dobrá správa je pre poľnohospodárov, kde sme sa rozhodli vyhlásiť novú výzvu v rámci podpopatrenia 4.1, s alokáciou 50 miliónov eur, s rozšírenými katalógmi, aj pre oblasť tzv. zakrytých plôch, takže skleníky, fóliovníky, sklady pre zeleninu, stroje pre vinohradníctvo, stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu, závlahy, čerpadlá, ovocinársku techniku," podčiarkol agrominister. Výzva bude otvorená od 2. januára do začiatku apríla 2023.

Podľa generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa vo výzve pre potravinárov vedia uspokojiť minimálne 500 zo 600 prihlásených žiadateľov, ktorí splnili minimálne požiadavky výzvy.

"Všetky prostriedky (z výzvy) majú byť použité na investície - na zvýšenie efektivity a konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku, na lepšiu energetickú účinnosť použitých technológií. Je to investícia do budúcnosti, nie sú to prevádzkové prostriedky, ktoré by sa mohli 'prejesť'. Z našej strany je absolútna podpora tohto kroku. Je vo všetkých ohľadoch pozitívny. Veľmi oceňujeme podporu zo strany agroministerstva," podčiarkol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Trend schvaľovania podpôr zo strany agroministerstva je podľa slov predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha dobrý. "Súčasný trend schvaľovania opatrení v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva je dobrý. V rámci investičného dlhu, ktorý je v potravinárstve cez miliardu eur sme tak urobili zásadný krok k tomu, aby gro projektov od našich potravinárov bolo schválených. Ďalšou pozitívnou správou je 50 mil. eur do špeciálnej rastlinnej výroby. Vo vzťahu ku korektnej debate musím poznamenať, že keď treba skritizovať, tak skritizujeme, ale keď treba niečo oceniť, toto je určite vec, ktorú treba vysoko oceniť,“ povedal na margo nových investícií do sektora Emil Macho.

Podľa predsedu najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku treba uvítať aj konštruktívnu diskusiu a okrem obsahu opatrení aj spôsob, ako sú projekty schvaľované. Poukázal aj na výzvu podopatrenia 4.1, v ktorej aj poľnohospodári ukázali, že majú záujem investovať a inovovať. „Poľnohospodári podali projekty celkovo za 800 mil. eur (nenávratný finančný prostriedok je 400 mil. eur) zatiaľ tam máme alokovaných 110 mil. eur a ja dúfam, že po vzore výzvy u potravinárov, sa takýchto pozitívnych správ dočkáme aj pri poľnohospodároch,“ uzavrel predseda komory Emil Macho.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce