Očakávania poľnohospodárov od víťazov volieb

Pre spoločnosť ako takú sú každé jedny voľby mimoriadne dôležité z pohľadu vyjadrenia svojho názoru voliča a využitia jeho práva zúčastniť sa volieb, ovplyvniť veci verejné a či už voličským hlasom alebo priamo účasťou vo voľbách z pozície kandidáta možnosť zmeniť veci k lepšiemu so zachovaním demokratických princípov krajiny. Aj pre poľnohospodárov a potravinárov boli preto aj tohtoročné komunálne a krajské voľby mimoriadne dôležité.

Hoci na úrovni vyššieho územného celku nemá kraj výrazné kompetencie smerom k poľnohospodárstvu, aj napriek tomu vieme nájsť prienik medzi kompetenciou VÚC a očakávaniami poľnohospodárov a potravinárov. Musíme však poznamenať, že téma poľnohospodárstva a potravinárstva – aspoň okrajovo – len zriedka rezonovala v programoch kandidátov do volieb VÚC a volieb komunálnych.

Očakávania členov SPPK od víťazov volieb

Miroslav Štefček, podpredseda SPPK:  "V rámci obcí ide aj o spoluprácu na projektoch miestnych akčných skupín. Žiadúci je aj rozvoj tých ciest, ktoré poľnohospodári potrebujú na príjazd k poliam. Celkovo spolupráca na úrovni obce je veľmi dôležitá, keďže poľnohospodári a obec žijú a podnikajú na spoločnom mikro-území, platia obciam dane a zároveň sa spolupodieľajú aj na činnostiach, ktoré nesúvisia s poľnohospodárskou činnosťou – napr. odstraňovanie environmentálnych záťaží... Niektoré poľnohospodárske podniky majú kompostárne, sú zapojené do procesu odpadového hospodárstva v rámci viacerých obcí. Napríklad krajinotvorbu treba riešiť s poľnohospodármi na úrovni krajov. Celkovo ale vnímam, že téma agropotravinárstva bola vo volebných programoch v tohtoročných voľbách zastúpená naozaj len minimálne, hoci musíme aj korektne dodať, že v tejto téme samotné župy nemajú veľké právomoci."

Mojmír Haško, PD Badín: "Poľnohospodári a potravinári by privítali väčší záujem VÚC o propagovanie a väčší odbyt regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Samosprávny kraj má totiž kompetencie ako zriaďovateľ domovov sociálnych služieb či stredných škôl zabezpečiť odbyt regionálnych potravín do škôl či DSS. Máme na Slovensku aj konkrétne príklady, keď kraj zabezpečil cez sociálne podniky odbyt regionálnych potravín práve do stredných škôl alebo do domovov dôchodcov. Takýmto spôsobom sa využili tieto možnosti, kompetencie na úrovni župy a zlepšil sa zároveň aj odbyt regionálnych potravín."

Oliver Šiatkovský, PVOD Madunice: "Na komunálnej úrovni naši poľnohospodári očakávajú opatrenia smerujúce k udržiavaniu krajiny. Ide napríklad o spolupodieľanie sa na údržbe vodných tokov, cyklotrás, okolia ciest, kde by možno mohla nastať väčšia spolupráca s poľnohospodárskymi podnikmi. Častokrát majú obce/ mestá a poľnohospodári spoločný záujem a krajina môže potom vyzerať inak, pokiaľ by v praxi reálne došlo k takejto spolupráci. Keďže niektorí poľnohospodári v regiónoch majú problémy so škodcami – napr. hrabošmi – od vedenia VÚC by sme privítali väčšiu angažovanosť v rámci čistenia okrajov ciest a kosenia tráv."

Jozef Šumichrast, Zemiakarsky a zeleninársky zväz SR: "VÚC by sa mali zamerať viac na výchovu novej generácie, keďže majú na starosti stredné odborné školstvo. Mali by sa zaoberať aj využívaním vody v poľnohospodárstve. Činnosť poľnohospodárov ovplyvňuje aj samotná obec, a to minimálne cez stanovenie výšky daní. Od nového vedenia obcí by sme privítali, keby samospráva intenzívnejšie komunikovala s poľnohospodármi. Spoločne treba dosiahnuť, aby sme boli v obci viac akceptovaní, aby ľudia vedeli, že mať poľnohospodára si vyžaduje mať v obci aj povolené množstvo hluku a zápachu. Takže si veľmi želám, aby aj pričinením nového vedenia samospráv po tohtoročných komunálnych voľbách sa poľnohospodári stali na vidieku viac akceptovaní."

Milan Semančík: "Pri akýchkoľvek voľbách my, slovenskí poľnohospodári, nechceme nič zvláštne, len dosiahnuť porovnateľné podnikateľské prostredie, ktoré sa tiež vytvára aj v jednotlivých regiónoch. Aj komunálna politika je teda tou cestou, ako dosiahnuť lepšie možnosti na výrobu potravín, aj regionálneho charakteru. Je preto prirodzené, že od víťazov volieb budeme očakávať proaktívny prístup k výrobcom potravín, keďže sme to aj my, ktorí v krajine vytvárajú hodnoty, produkujú potraviny, tvoria zamestnanosť na vidieku."

Daniel Molnár, Únia potravinárov Slovenska: "Zo strany župných zastupiteľstiev by sme prijali určite vyšší záujem o zásobovanie slovenskými potravinami do organizácií, ktoré sú práve pod správou jednotlivých VÚC – školy, nemocnice, sociálne zariadenia a ďalšie. V rámci stredného odborného školstva by sme chceli tlačiť na to, aby došlo k výraznejšiemu rozvoju odborov so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, aby boli požiadavky škôl s týmito odbormi uspokojené."

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce