TOP Agro Slovensko - AKTUALIZOVANÉ

Absolútnym víťazom 27. ročníka súťaže Top Agro Slovensko sa stala spoločnosť AGRO – SEMEG S 3 z Horných Semeroviec v okrese Levice. Na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov boli vyhodnotené aj najlepšie poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti a samostatne hospodáriaci roľníci. Súťaž organizuje od jej vzniku Klub poľnohospodárskych novinárov. Najlepšie manažmenty si prevzali ocenenia súťaže Top Agro za účasti ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana 20. októbra v Leviciach. Generálnymi partnermi podujatia boli VÚB Banka a COOP Jednota.

Martin Marček, konateľ spoločnosti AGRO - SEMEG S3

Základnými ukazovateľmi pre stanovenie poradia boli rentabilita kapitálu, nákladovosť výnosov z hospodárskej činnosti a produktivita práce. Vyhodnotenie výsledkov vykonala Sekcia stratégií analýz a prierezových činností Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe hospodárskych výsledkov za rok 2021.

Maštaľný hnoj a GPS

Najvyšší počet bodov získala spoločnosť AGRO – SEMEG S 3, Horné Semerovce (okres Levice). Stala sa absolútnym víťazom súťaže a vyhrala aj kategóriu obchodných spoločností, ktoré podnikajú v produkčných oblastiach. AGRO – SEMEG S 3 hospodári na 1 640 hektároch poľnohospodárskej pôdy a zamestnáva 19 pracovníkov. Za ich ekonomickým úspechom je prístup k obrábaniu pôdy a využívanie moderných technológií.

Spoločnosť AGRO – SEMEG S 3 vedie konateľ Martin Marček trinásty rok. V minulosti sa na poliach, kde hospodária, tvorili po dažďoch jazerá. Pôda nepresakovala do celého profilu, čo prinášalo nižšie úrody. Dnes v chotári podrývajú každý rok jednu tretinu z celej výmery a pôda začala dýchať. Pomohlo jej aj vápnenie, ktoré upravilo pH, a keďže obnovili aj chov dobytka prostredníctvom stáda 175 kráv mäsových plemien limousin a charolais, do zúrodnenia pôdy vstúpil aj maštaľný hnoj.

AGRO – SEMEG S 3 dnes výrazne využíva moderné technológie, ktoré šetria náklady. Traktory a kombajny sú vybavené GPS a dátovo diagnostikujú obrábané polia, čím vznikajú úrodové mapy. Výživa a vôbec celý komplex agrotechnických operácií sa tak nerobí na slepo, ale s poznaním, čo príslušné plodiny potrebujú.

Úspešní, no s rôznym prístupom k hospodáreniu

„Približujeme príbehy úspešných hospodárov na pôde z celého Slovenska. Každý je originálny a ilustruje individuálne nezameniteľný prístup, ako si poradiť s pestovaním, chovom, či spracovaním dorobených produktov. Top Agro je ukážkou dobrého obchodovania s agrokomoditami, záujmu o profesionálny rast pracovných tímov, o kontinuitu podnikania, do ktorej rodičia umne priťahujú a zapájajú svojich synov a dcéry, alebo väčšie firmy dávajú šancu mladým talentom. Nachádzame aj pozoruhodné príklady starostlivosti nielen o krajinu, ale aj o jej už-už stratenú architektúru starých poľnohospodárskych majerov,“ hovorí Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Mimoriadna cena za príkladnú spoluprácu

Počas slávnostného podujatia odovzdal predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov Jozef Sedlák mimoriadnu cenu za spoluprácu. Prevzal ju predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach Milan Halmeš, a to za pozitívnu spoluprácu s Klubom poľnohospodárskych novinárov pri organizovaní aktuálneho ročníka a príprave slávnostného galaprogramu v Leviciach.


* špeciálna cena Otcova roľa je určená zástupcom rodinných fariem alebo spoločností, kde vidieť v hospodárení kontinuitu generácií.

Pri príležitosti odovzdania ocenení Top Agro každoročne vznikla aj unikátna publikácia s reportážami z úspešných poľnohospodárskych podnikov. 

 

FOTO: Klub poľnohospodárskych novinárov 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce