Vzdelávanie detí o potravinách naberá úplne nový význam

Na pozadí energetickej krízy a škandálu s používaním technického oleja pri výkrme hydiny v Poľsku štartuje jubilejný 10. ročník projektu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centra rozvoja znalostí o potravinách n.o. s názvom Hovorme o jedle. Inflácia a zahraničné aféry súvisiace s produkciou potravín ukazujú, že len potravinovo vzdelaný spotrebiteľ môže pochopiť benefity na Slovensku vyrobenej potraviny.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. už desať rokov vzdeláva žiakov základných škôl na Slovensku o význame potravín pre ľudský organizmus, životné prostredie a ekonomiku krajiny. Počas 10 rokov trvania projektu Hovorme o jedle pracovali s témou potravín desaťtisíce žiakov. Písali literárne práce, vypracovávali netradičné projekty, tému potravín spracovávali aj pomocou výtvarného a fotografického prevedenia. Všetko sú to aktivity, ktoré majú súťažno-vzdelávací charakter a významný prínos pre formovanie spotrebiteľského správania.

„Desať rokov znamená obrovské množstvo odvedenej práce s našimi najmladšími spotrebiteľmi – žiakmi základných škôl. Počas desiatich rokov vstúpilo do projektu okolo 4000 základných škôl. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí každoročne počas týždňa Hovorme o jedle pracovali so žiakmi a učili ich o význame slovenských potravín. Žiaci, ktorí sa v prvých ročníkoch zapojili do tohto projektu, sú dnes už dospelí a veríme, že sme im aj takýmto spôsobom pomohli osvojiť si správne celoživotné návyky k slovenským potravinám,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Dnes každý jeden spotrebiteľ vidí, aké dôsledky prináša konflikt na Ukrajine na potravinovú  bezpečnosť vo svete a cenotvorbu potravín. Nie je samozrejmé, že obchody sú plné potravín. Tých slovenských už vôbec nie. 40%-tný podiel slovenských potravín je čoraz viac atakovaný dovozovým tovarom rôznej kvality. Len v období január až jún sa zvýšilo saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami o 20,5% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

„S pribúdajúcim množstvom potravín sa zvyšuje aj riziko dovozov nekvalitných a nebezpečných výrobkov. Aktuálne nás zamestnáva obrovský škandál s technickým olejom pri výkrme poľskej hydiny. My na jednej strane síce upozorníme spotrebiteľa, aby zvážil kúpu poľského mäsa. Na druhej strane však spotrebiteľ musí skutočne porozumieť, prečo lacné potraviny – častokrát zahraničné – neznamenajú automaticky aj potraviny kvalitné a bezpečné. Práve preto potrebujeme spoločnosť vzdelávať aj v oblasti produkcie a významu slovenských potravín. Zmenu názoru na výživu nášho organizmu za pár mesiacov nedosiahneme. Je to skutočne práca na celý život,“ zhodnotil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.

„Naši poľnohospodári a potravinári chcú využiť dôsledky súčasnej situácie na hlbšie zamyslenie sa mladých ľudí, žiakov základných škôl, aby pochopili, čo všetko znamená produkcia na Slovensku vyrobených potravín. Musíme viesť spotrebiteľov už od útleho detstva k nákupu slovenských potravín a k zamedzeniu plytvania s potravinami, ku ktorému ich mnohé reklamy v médiách vyzývajú. Je dôležité, aby si už naše deti uvedomili, že skromnejším nákupom v tejto dobe nielenže ušetríme, ale aj znížime obrovské plytvanie potravinami na Slovensku. Cieľ projektu dokonale vystihuje práve názov literárnej súťaže Hovorme o jedle – Záleží na tom, čo viem o potravinách,“ doplnil predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

Do 10. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle sa prihlásilo 559 základných škôl. Desiaty ročník z hľadiska účasti základných škôl je rekordný. Žiaci sa môžu do projektu zapojiť v štyroch oblastiach: v súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle; v literárnej súťaži „Záleží na tom, čo viem o potravinách“; výtvarnej súťaži „Chutné maľovanie“ a fotografickej súťaži s názvom „Očami gurmána.“

Inovatívne prvky podujatia

Prostredníctvom súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle hľadáme kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy v základných školách. Nápady, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.

Aj v tomto roku prevzalo záštitu nad projektom Hovorme o jedle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí provýrobcovia mlieka a jeho spracovatelia.

Víťazov 10. ročníka spoznáme na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2022 v Bratislave.

Pozrite si ako vyzeralo otvorenie týždňa Hovorme o jedle na ZŠ Tupolevova v Petržalke

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce