O odškodnenie za sucho bude možné žiadať od 20. októbra

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky. Výzva bude pre žiadateľov sprístupnená na osem dní od 20. októbra 2022. Celkovú alokáciu 50 miliónov eur štátneho rozpočtu si napokon rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel, ktoré využívajú svoje iné podporné schémy.

Peniaze bude vyplácať PPA prostredníctvom už existujúcej a notifikovanej Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom (viď mapa nižšie).

Národné poľnohospodárke a potravinárske centrum (NPPC) vychádzalo pri výpočtoch z údajov SHMÚ, Štatistického úradu SR aj vlastných dát. Podľa škôd spôsobených suchom rozdelilo NPPC okresy Slovenska do troch pásiem; v prvom pásme je prepad úrody 36 % - 40 %, v druhom 41 % - 44 % a v treťom pásme prepad 45 % – 59 %.

Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. 8. 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so stavom k v CEHZ k 31. 8. 2022 nesmie počet zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %. Maximálna kompenzácia na jedného chovateľa - 1 IČO, je 500 000 EUR. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

Pozrite si, aké sumy sú vyčlenené pre jednotlivé skupiny zvierat

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta, že vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodli o odškodnení po tohtoročnom extrémnom suchu v sume 50 miliónov eur. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku rovnako hodnotí pozitívne i fakt, že bola prisľúbená aj ďalšia pomoc potravinárskemu priemyslu vo výške ďalších 10 miliónov eur a 15 miliónov eur pôjde pre špeciálnu rastlinnú výrobu.

"Ide o historicky najvyššiu sumu pri odškodnení poľnohospodárov po extrémnych následkoch počasia – v tomto prípade sucha. Z nášho pohľadu práve chovateľov hospodárskych zvierat v tomto roku najviac zasiahli dôsledky klimatických zmien. Schválené finančné prostriedky a kategórie zvierat, ktoré nimi podporíme, pomôžu chovateľom nakúpiť chýbajúce krmivo. Veríme, že táto pomoc pomôže aspoň zastabilizovať počty zvierat na Slovensku, v opačnom prípade by reálne hrozilo rušenie ďalších chovov hospodárskych zvierat na Slovensku," uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce