Žatva sa skončila s priemerným výsledkom

Žiadne prekvapenie sa nekoná: tohtoročná žatva sa skončila s priemernými výsledkami. Úrody hustosiatych obilnín a repky vo výraznej miere ovplyvnil nedostatok zrážok počas celého hospodárskeho roka. Počasie ubralo nielen z množstva úrody, ale v niektorých prípadoch aj z kvality. Sebestačnosť v tejto komodite si ale zachováme.

Najskôr suchá minuloročná jeseň pri zakladaní úrody, následne nedostatok zimnej vlahy. Deficit zrážok ešte prehĺbila suchá a teplá jar s vysokými teplotami počas mája a júna. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ už od začiatku žatvy predpokladala, že úrody hustosiatych obilnín a repky nebudú rekordné. Naznačovali to aj informácie od poľnohospodárov, ktorí každý týždeň informovali o priebehu žatvy. 

Podľa záverečného monitoringu SPPK je tohtoročná úroda hustosiatych obilnín o 10% nižšia ako vlani: členovia SPPK dopestovali 2,3 mil. ton hustosiatych obilnín s priemernou úrodou 4,93 t/ha. Tohtoročná úroda repky bola za členov SPPK 389 500 ton s priemernou úrodou 3,24 t/ha. Repka poskytla v porovnaní s minulým rokom úrodu o 7 % vyššiu. Tohtoročné úrody obilnín a repky hodnotíme ako priemerné.

Tohtoročná žatva mala svoje výrazné špecifiká. Začala sa v polovici júna a trvala 76 dní. Od roku 2017 ide o najkratšiu žatvu, pričom priemerná dĺžka žatvy je 83 dní. Tohtoročná žatva je charakteristická aj výraznými rozdielmi v úrodách. Odlišné úrody nie sú už len na úrovni okresov. Viac ako 90%-tné rozdiely vo výške úrod hlásia aj susediaci poľnohospodári. Príkladom je napríklad nitriansky región, kde sú aj 100%-tné rozdiely vo výške úrod medzi jednotlivými podnikmi.

Pri hodnotení obdobia rokov 2017-2022 charakterizujeme tento rok ako ďalší zlý z pohľadu extrémov počasia. „Dopady sucha ešte len uvidíme pri zbere jesenných plodín – teda najmä kukurice. Úroda kukurice by mala byť jedna z najnižších za ostatných 15 rokov. Takže z hľadiska prejavu klimatických zmien na výšku úrody poľnohospodárskych plodín na našom území nás to horšie ešte len čaká. Žatva sa skončila priemerne, jesenné plodiny dopadnú oveľa horšie. Len okres Levice odhaduje, že dopestujú o 68% menej kukurice na zrno, než je ich priemer za päť rokov,“ uviedol podpredseda SPPK za poľnohospodárstvo Miroslav Štefček.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už preto začala zbierať informácie od poľnohospodárov, ako postupujú so zberom jesenných plodín. Sledovať budeme zber kukurice na zrno, kukurice na siláž, cukrovej repy, slnečnice, zemiakov a sóje. Sója a kukurica na siláž sú navyše nové plodiny zahrnuté v jesennom monitoringu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ich do monitoringu pridala preto, lebo je dôležité vedieť, aké presne budeme mať úrody aj tých plodín, ktoré sú súčasťou krmív a dôležitej bielkovinovej výživy hospodárskych zvierat.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce