Svetové ceny rastlinných olejov klesli až o vyše 19%

Index cien potravín FAO dosiahol v júli 2022 v priemere 140,9 bodu, čo je o 13,3 bodu (8,6%) menej ako v júni. Ide o štvrtý po sebe idúci mesiac poklesu. Napriek tomu zostala hodnota indexu o 16,4 bodu (13,1%) nad svojou hodnotou spred roka. Júlový pokles bol najprudším mesačným poklesom hodnoty indexu od októbra 2008 a spôsobili ho výraznejšie poklesy rastlinných olejov a obilnín. V menšej miere klesli hodnoty pri cukre, mliečnych výrobkoch a mäse.

Index cien obilnín FAO dosiahol v júli v priemere 147,3 bodu. V porovnaní s predošlým mesiacom klesla hodnota o 19,1 bodu (11,5%). Index je však stále o 21,0 bodu (16,6%) nad svojou úrovňou z júla 2021. Medzinárodné ceny všetkých obilnín zastúpených v indexe klesli. Svetové ceny pšenice klesli v júli až o 14,5%. Ceny znížila najmä dohoda medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou o odblokovaní hlavných ukrajinských čiernomorských prístavov, čo naznačuje bezprostredné obnovenie vývozu obilia z Ukrajiny. Na ceny mala vplyv aj sezónna dostupnosť z prebiehajúcich zberov na severnej pologuli. Napriek tomu boli medzinárodné ceny pšenice o 24,8% nad hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny hrubých zŕn klesali už štvrtý mesiac po sebe. Tentoraz klesla hodnota o 11,2%, no stále zostala o 12,1% nad hodnotou spred roka. Dohoda o odblokovaní ukrajinských prístavov bola rovnako za 10,7-percentným poklesom svetových cien kukurice. Tlak na ceny pomohla zmierniť aj zvýšená sezónna dostupnosť v Argentíne a Brazílii, kde úroda kukurice napredovala rýchlejšie ako vlani. Medzinárodné ceny ryže v júli prvýkrát od začiatku roka 2022 klesli, čo bolo ovplyvnené nekonzistentným dopytom a menovými pohybmi u hlavných vývozcov.

Na svoje desaťmesačné minimum klesla hodnota indexu rastlinných olejov FAO. V júli zaznamenal index v priemere 171,1 bodu, čo je pokles o 40,7 bodu (19,2%). Prudký pokles spôsobili klesajúce svetové ceny palmového, sójového, repkového a slnečnicového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja v júli klesali už štvrtý mesiac po sebe, a to najmä pre dobré vyhliadky vývozu z Indonézie, popredného svetového vývozcu palmového oleja. Medzitým svetové ceny sóje a repkového oleja klesli v dôsledku dlhotrvajúceho pomalého dopytu a očakávaní dostatku nových plodín. V prípade slnečnicového oleja medzinárodné ceny výrazne klesli v dôsledku utlmeného globálneho dopytu po dovoze, a to aj napriek pretrvávajúcej neistote v oblasti logistiky v čiernomorskom regióne. Nižšie ceny ropy tiež vyvíjali tlak na znižovanie hodnôt rastlinných olejov.

Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO dosiahol v júli v priemere 146,4 bodu, čo je o 3,8 bodu (2,5%) menej ako v júni. Index je vak stále o 29,7 bodu (25,4%) nad jeho hodnotou spred roka. Medzinárodné kotácie sušeného odstredeného mlieka zaznamenali najstrmší pokles, nasledovali ceny masla a sušeného plnotučného mlieka, čo odrážalo najmä nevýrazné trhové aktivity v Európe v dôsledku letných prázdnin. Väčšina kupujúcich bola navyše dobre pokrytá svojimi okamžitými potrebami, čo spolu so slabým dopytom z Číny a vysokými cenami mliečnych výrobkov viedlo k poklesu dopytu po spotových dodávkach. Svetové ceny syra medzitým zostali stabilné, keďže vysoký interný predaj v európskych turistických destináciách kompenzoval slabší globálny dovozný dopyt. Napriek celkovo slabej obchodnej aktivite udržali úzke globálne dodávky globálne ceny mlieka a mliečnych výrobkov na zvýšených úrovniach.

Index cien mäsa FAO dosiahol v júli v priemere 124,0 bodu, čo je o 0,6 bodu (0,5%) menej ako v júni. Ide o prvý medzimesačný pokles po šiestich po sebe idúcich mesiacoch rastu. V júli svetové ceny ovčieho mäsa prudko klesli v dôsledku zvýšenej dostupnosti vývozu z Austrálie a to pre vysoký počet porážok a očakávaní zvýšených dodávok jahniat, ktorým čelil nižší dopyt po dovoze. Medzinárodné ceny hovädzieho mäsa medzitým klesli, čo odzrkadľovalo zvýšenú dostupnosť vývozu z hlavných produkčných regiónov v porovnaní s globálnym dopytom. Medzinárodné ceny hydinového mäsa naopak dosiahli historické maximum. Ceny boli podporené pevným globálnym dovozným dopytom a obmedzenými globálnymi dodávkami v súvislosti s vypuknutím vtáčej chrípky na severnej pologuli, napriek nedávnemu zvýšeniu vývozu z Ukrajiny.

Index cien cukru FAO dosiahol v júli v priemere 112,8 bodu, čo je o 4,4 bodu (3,8%) menej ako v júni. Ide tak o tretí po sebe idúci mesiac poklesu v rade a päťmesačné minimum. Na svetové ceny mali  dôraz najmä vyhliadky na dopyt v dôsledku očakávaní ďalšieho spomalenia globálnej ekonomiky v roku 2022. Pokles cien vyvolalo aj oslabenie brazílskeho realu voči americkému doláru a nižšie ceny etanolu, čo malo za následok vyššiu produkciu cukru v Brazílii v prvej polovici júla, než sa pôvodne očakávalo. K poklesu svetových cien cukru v júli prispeli aj náznaky vyššieho exportu z Indie a priaznivé vyhliadky produkcie na nadchádzajúcu sezónu. Naopak, obavy z vplyvu dlhotrvajúcich horúcich a suchých poveternostných podmienok na výnosový potenciál v Európskej únii zabránili výraznejšiemu poklesu cien.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce