Zákon ako trhací kalendár?

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nesúhlasí so zmenami, ktoré do novely zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách na poslednú chvíľu zapracovali poslanci Národnej rady SR.

Zmeny poslanci schválili 29. júna a týkajú sa zániku nájomných vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom po uskutočnení pozemkových úprav.  

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s touto prijatou zmenou určite nemôže byť spokojná, pretože to povedie k destabilizácia už tak aj komplikovaných vzťahov medzi poľnohospodárom a vlastníkom pozemku. Poľnohospodári totiž môžu teraz kvôli tejto zmene prísť oveľa skôr o pozemky, na ktorých pestujú svoje plodiny, na základe nájomnej zmluvy. Pritom s užívaním týchto pozemkov počítali na vopred dohodnutú dobu, napríklad na 10 rokov. Okrem iného sa takouto právnou úpravou hrubo narúša právna zásada pacta sunt servanda, podľa ktorej zmluvy treba dodržiavať.

V zmysle novely po pozemkových úpravách zanikajú pozemky. S týmto tvrdením sa nemôžeme stotožniť, nakoľko pozemok nemôže takýmto spôsobom zaniknúť. V tomto prípade zanikajú pôvodné parcely. Prvá veta nového odseku 9 paragrafu 14 tak bude spôsobovať aplikačné problémy.

„Je nám preto veľmi ľúto, že aj napriek tomu, že ide o vládny návrh zákona, ktorý prešiel štandardným medzirezortným pripomienkovým konaním – rokovala o ňom aj tripartita, si teraz poslanci NR SR presadili svoje a to bez diskusie k tejto podstatnej zmene“, uviedol v reakcii na prijatú novelu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Podľa SPPK to svedčí o tom, že na Slovensku sa legislatíva robí aj z večera do rána.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN