Porada s regionálnymi komorami

Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zorganizoval 22. júna online poradu s regionálnymi komorami. Diskusia sa týkala aktuálnych tém súvisiacich s pripomienkovaním Strategického plánu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike na roky 2023-2027 či s aktualizáciou LPISu.

Poradu otvoril ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Artim. V úvode priblížil postup v ďalšom procese schvaľovania Strategického plánu k novej SPP do roku 2027. Komora sa v týchto dňoch zúčastnila pracovného stretnutia so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k téme pripomienok Európskej komisie k Strategickému plánu. Naplánované je aj ďalšie stretnutie, pričom SPPK trvá na definícii aktívneho poľnohospodára.

Martin Rovaš z Odboru poľnohospodára a služieb SPPK priblížil nedávnu diskusiu SPPK s vedením PPA k aktuálnym otázkam, ktoré súvisia napríklad so svahovitosťou a aktualizáciou LPIS. V oblasti najmä stredného Slovenska vypadlo pre rok 2022 cca 25tis. ha poľnohospodárskej pôdy. SPPK iniciovala terénny výjazd s PPA, kde sa vedenie PPA zaviazalo situáciu preveriť.

„Do 27. júna je možné požadovať opravu aktualizácie LPIS pre tento rok. Odporúčame vám takto urobiť aj dnes, aby ste zbytočne neprichádzali o vašu výmeru, ak pozemky niekto nesprávne vyhodnotil na základe neaktuálnych snímok alebo sa PPA nedostala do terénu. Najčastejším príznakom pre nespôsobilosť pôdy boli koruny stromov, kríkov, cesty, zdanlivé cesty a nedopasky. Do LPISu sa zatiaľ vrátilo 800 ha. Podľa nás je to nízke číslo vzhľadom na rozsah, ktorý bol vyňatý,“ informoval M. Rovaš.

Monitoringy SPPK

Úrad komory informoval regióny o aktuálnych monitoringoch, ktoré spustil. Zároveň apeloval na regionálne komory a ich členov, aby pravidelne zasielali požadované informácie v monitoringoch na Úrad komory. V súčasnosti komora na týždennej báze vyhodnocuje žatevný monitoring. Priebežne môžu regióny vpisovať údaje aj do monitoringu škôd hrabošmi / ide o preventívny monitoring pre tých poľnohospodárov, ktorí zistia na porastoch škody spôsobené hrabošmi/, do monitoringu škôd poľovnou zverou a monitoringu škôd šelmami. Ten naberá na svojom význame aj vzhľadom na veľkú tému týchto dní súvisiacu s premnoženými medveďmi.

Monitoring sucha nerobíme

Monitoring sucha robiť nebudeme, lebo túto problematiku a schválenú schému priamo zastrešuje ministerstvo pôdohospodárstva. Pokiaľ by SPPK robila monitoring sucha, mohlo by ísť o duplicitné zisťovanie informácií a tie zastrešuje MPRV SR v zmysle platných metodík. Monitoring sucha by tak nebol podkladom na prípadné vyplatenie odškodnenia za sucho.

Komora informovala regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory aj o nedávnej služobnej ceste do Bruselu, ktorej sa zúčastnil výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry. Rovnako vyzvala na tipy na mediálne aktivity počas leta, ktoré by mohla robiť priamo v spolupráci s regiónmi.

Samostatnou témou bola diskusia o spružnení komunikácie medzi Úradom SPPK a regionálnymi komorami.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN