Aby remeslo malo opäť zlaté dno

Odovzdali sme ocenenia v rámci II. ročníka celoslovenského projektu Podpor svoj odbor, ktorý je určený pre žiakov stredných odborných škôl a základných škôl na Slovensku.

preberanie ocenení v ZŠ J. G. Tajovského v Senci 

Ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Artim odovzdal ocenenia vedeniu, kariérovej poradkyni a žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ J. G. Tajovského v Senci, ktorí patria medzi víťazov II. ročníka projektu Podpor svoj odbor v kategórii základných škôl.

Základná škola v Senci sa opäť aj v tomto ročníku zapojila do projektu a príkladným spôsobom edukovala žiakov siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov, čo môžu získať štúdiom na stredných odborných školách agropotravinárskeho zamerania a aké uplatnenie následne môžu dostať v praxi.

Keď remeslo má zlaté dno

Ocenenia vyžrebovaným víťazným kolektívom, kariérovej poradkyni a základne škole sme odovzdali priamo na mieste 13. júna. Ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim vedeniu školy a žiakom priblížil zmysel projektu a ocenil snahu a nadšenie tamojšej školy podporovať svojich žiakov v úsilí rozhodnúť sa zodpovedne v ďalšom štúdiu na stredných školách.

počas diskusie so žiakmi a vedením ZŠ J. G. Tajovského v Senci

„Je obrovský problém zohnať kvalitných ľudí na akékoľvek práce, ktoré sa spájajú s manuálnou činnosťou. Projektom Podpor svoj odbor chceme v mladej generácii opäť oživiť myšlienku, že remeslo má zlaté dno. Aj agropotravinárstvo vie byť tým remeslom, v ktorom mladí ľudia môžu nájsť kvalitné štúdium a následne dlhoročné uplatnenie“, uviedol J. Artim.

Mladí ľudia, ktorí sa učia na druhom stupni základných škôl, môžu prostredníctvom videí od svojich vrstovníkov – študentov stredných odborných škôl agropotravinárskeho a lesníckeho zamerania sami vidieť, čo ich asi bude čakať po skončení základnej školy v rámci štúdia na SOŠ. J. Artim seneckým žiakom priblížil, že práca v sektore spočíva v množstve odborných činností - od chovu koní a psov až po profesionálne vyhodnocovanie satelitných snímok dôležitých pre prideľovanie priamych platieb v poľnohospodárstve. Zároveň ocenil aktivity školy, ktorá ide príkladom pri práci so žiakmi druhého stupňa.

Práca s mladými ľuďmi je navždy

„Projekt a súťažné videá stredoškolákov sme odprezentovali už aj v 7. ročníkoch, teda nielen vo 8. a 9. ročníkoch, pretože s deťmi treba pracovať pomerne skoro. Hovoriť prvýkrát s deviatakmi o téme následného štúdia je už veľmi neskoro. S deťmi sa o rozhodovaní o budúcom uplatnení rozprávame oveľa skôr, už aj v siedmej triede. Ich názor a formovanie rozhodnutia o štúdiu vytvárame aj práve týmto projektom Podpor svoj odbor, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“, vysvetlila kariérová poradkyňa ZŠ J. G. Tajovského v Senci Anita Davidová Vidrová.

ústredný riaditeľ SPPK odovzdáva ocenenie pre kariérovú poradkyňu školy 

Práve vďaka projektu Podpor svoj odbor si päť deviatakov seneckej školy zvolilo ako svoju budúcu profesijnú cestu práve štúdium na stredných odborných školách agropotravinárskeho a lesníckeho zamerania, ktoré budú od septembra navštevovať v Bratislavskom kraji.

Prezentácia agropotravinárskych tém v základných školách je pritom podľa ústredného riaditeľa SPPK mimoriadne dôležitá. Práca v chlebovom odvetví a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti je v týchto dňoch veľmi aktuálna téma v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vo svete vyhlásilo 50 krajín núdzový stav potravinovej krízy, na čo súčasné agropotravinárstvo z celosvetového pohľadu bude musieť zareagovať.

O projekte Podpor svoj odbor

Cieľom súťažno–vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor je prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi stredných odborných škôl, ktorí študujú v učebnom alebo študijnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo lesníckym zameraním, predstaviť žiakom základných škôl stredoškolské učebné a študijné odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Zároveň si žiaci obohatia svoje poznatky o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom a lesníckom sektore, čo im následne uľahčí ich rozhodovanie pri hľadaní budúceho povolania a štúdia k tomuto povolaniu.

Záštitu nad II. ročníkom projektu Podpor svoj odbor prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, AGROMAČAJ a.s. a Mliečny fond - do Mliečneho fondu prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN