Spúšťame monitoring škôd za rok 2022

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spustila nový monitoring škôd na poľnohospodárskych plodinách. Od poľnohospodárov – pestovateľov, ale už aj od chovateľov hospodárskych zvierat - zbiera údaje a monitoruje tak straty, ktoré vzniknú na poľnohospodárskych porastoch pre počasie či premnoženú zver.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vykoná monitoring škôd, ktoré vznikli alebo vzniknú vplyvom premnoženej poľovnej zveri, hrabošov a šeliem. Monitoring škôd bude za celý rok 2022, presnú výšku škôd vyhodnotí SPPK začiatkom roka 2023.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bude komora zbierať informácie za viacero poľnohospodárskych plodín a monitorovať bude aj škody, ktoré na porastoch a hospodárskych zvieratách urobili dravé šelmy – konkrétne medveď, vlk alebo aj iné druhy šeliem.

Všetkým poľnohospodárom – členom a aj nečlenom SPPK - odporúčame, aby škody na porastoch presne zaevidovali a mali k dispozícii aj dokumentáciu (vrátane fotodokumentácie) ku vzniknutým škodám pre prípad ich verifikácie zo strany príslušných inštitúcií.

Tento monitoring, rovnako ako monitoringy ostatných typov škôd, ktoré SPPK zabezpečuje, neslúži len na vyčíslenie škôd. Jeho cieľom je upozorniť štát a štátne inštitúcie na nevyhnutnosť prijímania systémových opatrení, ktoré zabránia vzniku škôd.

Monitoring za rok 2021

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyčíslila výšku strát na poľnohospodárskych plodinách za minulý rok na úrovni viac ako 72 miliónov eur. Ide pritom len o tie škody, ktoré Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore nahlásili jej členovia. V skutočnosti sa tieto miliónové straty šplhajú ešte do závratnejších výšok.

Aktuálne štatistiky za rok 2021 hovoria, že práve vlani boli škody spôsobené poľovnou zverou najvyššie za posledné tri roky. Plodiny boli poškodené na 86 805 hektároch poľnohospodárskej pôdy a celková výška nahlásených škôd dosiahla hodnotu 25 947 647 eur.

Premnožená poľovná zver spôsobila vlani najväčšie škody v regiónoch Levice, Veľký Krtíš, Nitra, Senica a Bratislava. V rámci plodín boli najviac poškodené: kukurica, pšenica ozimná a repka ozimná. Zver však ničí aj vinohrady a špeciálne plodiny – ovocie či zeleninu, čo pri vysokých vstupných nákladoch výrazne komplikuje možnosti a spôsob hospodárenia.

Premnožená poľovná zver aj naďalej znehodnocuje alebo až úplne likviduje poľnohospodárske plodiny na celom území Slovenska. Škody za desiatky miliónov eur každoročne demotivujú pestovateľov a znižujú potravinovú bezpečnosť. Ak chceme mať viac zdravých a kvalitných slovenských potravín z doma vypestovaných plodín, musíme systémovo riešiť aj problém premnoženej poľovnej zveri a hrabošov. Dáta z pravidelných monitoringov pomôžu získať reálnejší obraz o výške škôd a potrebe konkrétnych zmien.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN