Webinár SPPK k aktualizácii LPIS

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na základe predchádzajúcej intenzívnej komunikácie vedenia PPA a vedenia SPPK k problematike aktualizácie LPIS a k svahovitosti, SPPK usporiada v budúcom týždni (25.05.2022) webinár zameraný na aktualizáciu LPIS za prítomnosti príslušných zamestnancov PPA, ktorí budú prezentovať metodiku aktualizácie LPIS.

Za týmto účelom si dovoľujeme požiadať riaditeľky, riaditeľov všetkých RPPK o účasť na dotazníku s otázkou, či konkrétna RPPK eviduje v tomto roku problém s aktualizáciou LPIS. Link: https://forms.gle/5bcWcgy8fbS4TNiT6. Tento link je určený len pre riaditeľov RPPK.

Zároveň si dovoľujeme požiadať Vás o preposlanie nižšie uvedeného dotazníka Vašim členom, v ktorom dotknutí žiadatelia, ktorí majú záujem o opravu výmer ich pozemkov pre tohtoročnú kampaň, identifikujú názov a IČO žiadateľa, telefónny kontakt, identifikáciu dotknutých pozemkov v zmysle LPIS (napr. Vavrinec 0203/1), podiel (%) výmer, vypadnutej medziročne z LPIS a typ najčastejšie prvku údajnej nespôsobilosti (kríky; stromy; cesty, nedopasky). Link: https://forms.gle/BB7ztFe6xLSZveDA8. Je potrebné, aby zástupcovia jednotlivých žiadateľov disponovali slovnými vysvetleniami a prípadnými dôkazmi (najmä fotodokumentáciou, dokladmi) preukazujúcimi údajnú spôsobilosť dotknutej plochy v prípade záujmu žiadateľa a v prípade možnosti konzultácie konkrétneho pozemku. Tento webinár je však určený predovšetkým pre prezentáciu postupu (metodiky) aktualizácie LPIS, preto údaje poskytnuté členmi SPPK budú použité v prípade súhlasu konkrétneho žiadateľa, pre účely konzultovania uvedeného problému s PPA.

Do uvedeného dotazníka môžu členovia SPPK vpísať aj pozemky, ktorých sa dotýka aj problém svahovitosti na ornej pôde, t.j. identifikovať dotknuté pozemky v zmysle LPIS s dokumentáciou (fotodokumentáciou a pod.). V takom prípade prosíme žiadateľov o identifikáciu pozemku a poznámku „svahovitosť“ v dotazníku. Tieto údaje budú slúžiť na prípadné upozornenia pre PPA v prípade zistenia tohto problému.  

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníkov do 24.05.2022.

Uskutočnenie tohto webinára nič nemení na tom, že žiadatelia, ktorí požadujú vykonať opravu aktualizácie LPIS, majú kontaktovať PPA určeným spôsobom. Viac info na linku: POĽNOHOSPODÁRI, FARMÁRI – PPA VÁM POMÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ SPRÁVNE / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN