Stanovisko Copa - Cogeca

V súvislosti s negatívnymi dopadmi vojenskej agresie Ruska na možnosti Ukrajiny obchodovať s ostatnými krajinami sveta Európska komisia predložila 28. apríla nariadenie, ktorým navrhuje dočasne pozastaviť všetky clá na dovozy z Ukrajiny na obdobie jedného roka. Návrh nariadenia si ešte vyžaduje schválenie v Rade EÚ a Európskom parlamente.

„Európski poľnohospodári a ich družstvá vyjadrujú plnú solidaritu našim kolegom ukrajinským poľnohospodárom a poľnohospodárskym družstvám. Návrh Komisie je iniciatívou na výnimočnú a dočasnú reorganizáciu dodávok tovarov na Ukrajine a v EÚ vzhľadom na ruskú agresiu. Podporujeme túto iniciatívu vzhľadom na humanitárne potreby, vojnový kontext a jej výnimočný a dočasný charakter. Potravinové normy EÚ, najmä čo sa týka bezpečnosti potravín, musia byť dodržané. Spolu s inštitúciami EÚ budeme implementáciu monitorovať, aby sa predišlo a zabránilo narušeniam trhu, najmä v najcitlivejších sektoroch“, uvádza v stanovisko COPA-COGECA. 

Tieto opatrenia prispejú k posilneniu už existujúcej ekonomickej pomoci EÚ pre Ukrajinu a pomôžu udržať jej postavenie v obchode so zvyškom sveta. Tento krok je súčasne v súlade s cieľmi Asociačnej dohody, v zmysle ktorých sa majú vytvoriť podmienky pre rozšírenie hospodárskych a obchodných vzťahov so smerovaním k postupnému integrovaniu Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN