Aktualizácia LPIS, kontrola pozemkov a úhor

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) boli zverejnené tieto informácie:

Oznámenie žiadateľom o priame podpory v súvislosti s aktualizáciou LPIS. Toto oznámenie informuje žiadateľov o priame platby o parametroch spôsobilosti jednotlivých kultúr pôdy. Toto oznámenie zároveň uvádza spôsob a kontakt na riešenie prípadných nesúladov. Kompletnú informáciu nájdete na linku: Oznámenie žiadateľom o priame podpory v súvislosti s aktualizáciou LPIS / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

PPA AKTUALIZOVALA LPIS - ŽIADATELIA O PRIAME PODPORY BY SI MALI SKONTROLOVAŤ PLOCHY. PPA aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS. Po tejto aktualizácii stúpol počet dopytov na úpravu, z dôvodu zníženia výmery dielu pôdneho bloku u časti žiadateľov o priamu podporu. PPA preto zverejňuje spôsob, ako majú žiadatelia v takomto prípade postupovať. Link: PPA AKTUALIZOVALA LPIS - ŽIADATELIA O PRIAME PODPORY BY SI MALI SKONTROLOVAŤ PLOCHY. / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

V prílohe nájdete aktualitu - dodatok č. 1 k Oznámeniu MP SR k odchýlke pre pôdu ležiacu úhorom.

Pre kompletnosť Vám zasielame aj link na pôvodné Oznámenie MPRV SR o odchýlkach z postupov platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Na s. 1 – 2 daného oznámenia (vestníka) sú uvedené podmienky výnimky  Link:  https://www.mpsr.sk/download.php?bulID=646Vestníky - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

V prípade, že budeme disponovať ďalšími informáciami, podkladmi súvisiacimi s podávaním jednotných žiadostí o podporu, budeme Vás bezodkladne informovať.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN