Zelená nafta pre potravinárov bude vo výške 8 mil. eur

Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo na podporu potravinárskeho sektora 8 mil. eur. Registrácia vo forme dotazníka sa spúšťa 30. apríla a končí 31. mája 2022. Finančné prostriedky z tzv. Zelenej nafty pre potravinárov plánuje ministerstvo zaslať potravinárom v tomto roku do konca júla.

Podmienkou je, aby hlavným predmetom činnosti žiadateľa bola výroba potravín, minimálne dve výrobné fázy prebiehali v prevádzkach na Slovensku a ku dňu odoslania dotazníka podnikal viac ako dva roky. Zároveň musí zamestnávať minimálne jedného zamestnanca v TPP a musí mať vysporiadané záväzky voči štátu.

Od 30. apríla 2022  bude na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari/login vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, ktorý pre účely prípravy systémových opatrení, zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí, pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je realizovaná od 30.4.2022 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia. Registráciu musí nanovo vykonať každý subjekt, ktorý bude vypĺňať dotazník, teda aj ten, ktorý sa zberu údajov už zúčastnil v minulosti.

Tvorba a aktualizácia komplexnej informačnej databázy bude ukončená 31. mája 2022 (utorok), kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.

Žiadame všetkých respondentov, aby si pred vyplnením údajov pozorne preštudovali metodické usmernenie a riadili sa ním.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

  • elektronicky na adresu [email protected], alebo
  • telefonicky na číslo: +421 2 50 237 045 v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00 hod.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN