Ukrajina - dovozné clá

V súvislosti s negatívnymi dopadmi vojenskej agresie Ruska na možnosti Ukrajiny obchodovať s ostatnými krajinami sveta Európska komisia predložila 28. apríla nariadenie, ktorým navrhuje dočasne pozastaviť všetky clá na dovozy z Ukrajiny na obdobie jedného roka.

Tieto clá sú uplatňované v zmysle záväzkov vyplývajúcich z Asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa vytvorila hlboká a komplexná zóna voľného obchodu. Návrh nariadenia si vyžaduje schválenie v Rade EÚ a Európskom parlamente.

Opatrenia liberalizujúce obchod s Ukrajinou sa týkajú troch produktových kategórií, a to konkrétne:

- priemyselných produktov, pri ktorých sa malo ukončiť uplatňovanie ciel do konca roku 2022,

- systému vstupných cien v prípade ovocia a zeleniny,

- poľnohospodárskych produktov a spracovaných poľnohospodárskych produktov, ktoré sú predmetom colných kvót.

 

Nariadením sa tiež dočasne pozastavia antidumpingové clá a uplatňovanie ochranných opatrení (oceliarske produkty) na dovozy s pôvodom z Ukrajiny.

Tieto dočasné a výnimočné opatrenia prispejú k podpore a rozvoju obchodu Ukrajiny s EÚ. Tento krok je súčasne v súlade s hlavnými cieľmi Asociačnej dohody, v zmysle ktorých sa majú vytvoriť podmienky pre rozšírenie hospodárskych a obchodných vzťahov so smerovaním k postupnému integrovaniu Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ.

Liberalizačné opatrenia zamerané na uľahčenie obchodu prispejú k potrebnému oživeniu ekonomiky Ukrajiny, a tiež priamo pomôžu ukrajinským výrobcom a exportérom, ktorí čelia veľmi zložitej situácii. Rovnako prispejú aj k posilneniu už existujúcej ekonomickej pomoci EÚ pre Ukrajinu a pomôžu udržať jej postavenie v obchode so zvyškom sveta

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2671

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN